O internacjonalizacji polskiej nauki i szkolnictwa wyższego w dwulecie NAWA

26 listopada 2019 r. w Politechnice Warszawskiej odbyła się konferencja „Internationability of Polish Science and Higher Education” organizowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej z okazji drugiej rocznicy działalności instytucji.

Konferencję otworzyli: dr hab. Sebastian Kołodziejczyk - Przewodniczący Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz Łukasz Wojdyga - Dyrektor NAWA.

- Wiedzieliśmy, że jest pewien obszar do zagospodarowania jeżeli chodzi o międzynarodową wymianę i rozumieliśmy też, że polska nauka potrzebuje przede wszystkim, żeby efektywnie i szybko umiędzynarodowienie zaszło - przypomniał okoliczności powstania NAWA dr hab. Sebastian Kołodziejczyk. - Teraz, patrząc z perspektywy lat, mamy jasność, że bez partycypacji zagranicznych ośrodków naukowych nie tylko nie jesteśmy w stanie przeskoczyć poprzeczki, którą wyznacza dzisiejszy stan badań naukowych, ale również nie jesteśmy w stanie uzyskać czegoś niezwykle istotnego dla naszej nauki, a mianowicie jasności co do obszaru, w którym powinniśmy się specjalizować, w którym powinniśmy być po prostu najlepsi - dodał.

Uczestnicy konferencji zastanawiali się, jak rozwijać współpracę międzynarodową polskiej nauki i szkolnictwa wyższego oraz jak pokazywać polską naukę, aby zainteresować współpracą z polskimi uniwersytetami i jednostkami badawczymi najlepsze ośrodki zagraniczne.  

Poszczególne sesje poświęcone były:

  • Współpracy ponad granicami - sesja pokazująca pary uznanych badaczy i przedstawicieli uczelni polskich oraz ich zagranicznych partnerów;
  • Światowej społeczności naukowej w polskich laboratoriach - sesja przybliżająca przykłady dobrych praktyk;
  • Od pomysłu do wdrożenia - sesja o potencjale i wyzwaniach związanych z międzynarodową implementacją odkryć naukowych;
  • Teraz Polska! - sesja dotycząca decyzji kontynuowania kariery naukowej w Polsce;
  • Międzynarodowej promocji nauki - sesja poświęcona celom i barierom promowania osiągnięć naukowych;
  • Wymianie dobrych praktyk, praktyce dobrych wymian - sesja pozwalająca porównać doświadczenia działających w różnych krajach europejskich instytucji, zajmujących się promocją szkolnictwa wyższego i nauki.

Zdjęcia: Biuletyn PW