Jubileusz 40-lecia wyboru prof. Władysława Findeisena na Rektora Politechniki Warszawskiej

11 kwietnia 1981 r. prof. Władysław Findeisen został wybrany na Rektora Politechniki Warszawskiej w pierwszych wolnych wyborach władz Uczelni. W kadencji, która przypadła na trudny okres w historii kraju i środowisk akademickich, odegrał znaczącą rolę w kształtowaniu właściwych szkole wyższej postaw wśród pracowników i studentów.

Prof. Władysław Findeisen w czasie II wojny światowej był członkiem Armii Krajowej i walczył w Powstaniu Warszawskim. Swoje życie zawodowe związał z Politechniką Warszawską, przechodząc wszystkie szczeble kariery naukowej aż do profesury.

Prof. Władysław Findeisen przed Gmachem Głównym Politechniki Warszawskiej, fot. Zuzanna Sosnowska/Urząd m.st. Warszawy

11 kwietnia 1981 r. został wybrany na Rektora Politechniki Warszawskiej. Były to pierwsze, po wieloletniej przerwie, wolne wybory władz Uczelni. Niestety wydarzenia kolejnych lat sprawiły, że kadencja 1981-1984 przypadła na niezwykle trudny okres w historii kraju i środowisk akademickich. Patriotyczna i bezkompromisowa postawa prof. Findeisena przyczyniła się do zażegnania konfliktów związanych ze strajkami studenckimi jesienią 1981 r. i  przeprowadzenia Uczelni przez okres stanu wojennego z zachowaniem godności jej pracowników i studentów. W 1985 r., z powodów politycznych, został odwołany ze stanowiska przez Ministra Szkolnictwa Wyższego.

Prof. Władysław Findeisen podczas obchodów Święta Politechniki Warszawskiej w 2017 r., fot. K. Rainka/SAIP

W późniejszych latach, w ramach aktywności publicznej, był przewodniczącym Prymasowskiej Rady Społecznej, członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, a w latach 1989-93 Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej.

Nadano mu szereg godności, w tym cztery doktoraty honoris causa: City University w Londynie (1984 r.), Politechniki Warszawskiej (1996 r.), Politechniki Gdańskiej (1997 r.) i Technische Universität Ilmenau (1998 r.).

Prof. Władysław Findeisen odbiera z rąk prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskie w latach 2012-2020, Złoty Medal 100-lecia Odnowienia Tradycji PW podczas uroczystego posiedzenia Senatu PW w dniu 18 listopada 2015 r., fot. I. Koptoń-Ryniec/Biuletyn PW

Prof. Władysław Findeisen został odznaczony m.in. Orderem Orła Białego, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Edukacji Narodowej, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym i Medalem „Zasłużonemu dla Kościoła i Narodu”. W 2020 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy.

Portret prof. Władysława Findeisena w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej

Obecny w Sali Senatu portret prof. Władysława Findeisena wraz z wizerunkami pozostałych Rektorów Politechniki Warszawskiej przypomina o historii naszej Uczelni, na kartach której prof. Findeisen zapisał się jako wybitny patriota, świadomy misji uczelni wypełnianej niezależnie od okoliczności. Szczegółowy biogram prof. Władysława Findeisena dostępny jest TUTAJ>>

Powiązany materiał:

Prof. Władysław Findeisen honorowym obywatelem Warszawy

Zdjęcia: Zuzanna Sosnowska/Urząd m.st. Warszawy, K. Rainka/SAIP, I. Koptoń-Ryniec/Biuletyn PW