Jubileusz 200-lecia szkolnictwa technicznego w Polsce

25 lutego br. w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach miało miejsce uroczyste posiedzenie Senatów trzech uczelni technicznych: Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechniki Świętokrzyskiej.

Posiedzenie Senatów Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Świętokrzyskiej zorganizowane z okazji jubileuszu 200-lecia wyższego szkolnictwa technicznego w Polsce przebiegło w atmosferze poszanowania tradycji obejmującej wspólne początki trzech uczelni. Polskie wyższe szkoły techniczne reprezentowali:

  • prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej;
  • prof. Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej;
  • prof. Stanisław Adamczak, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

To bezprecedensowe wydarzenie poprzedziła msza św. koncelebrowana przez ks. bp. dr. Jana Piotrowskiego oraz odsłonięcie okolicznościowej tablicy. Podczas połączonego posiedzenia Senatów uczelni, przedstawiciele polskich wyższych szkół technicznych oraz Uniwersytetu Technicznego we Freibergu, przybliżyli ich historię oraz bieżące osiągnięcia. Do korzeni wyższego szkolnictwa technicznego na ziemiach polskich nawiązał również wykład wprowadzający pt. Geneza i historia powstania Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach, który lokował wydarzenia z przeszłości w aspekcie ówczesnych realiów politycznych, gospodarczych i społecznych. Powyższą tematykę zilustrował film i monografia fotograficzna pt. 200 lat tradycji wyższego szkolnictwa technicznego na ziemiach polskich.

Posiedzenie Senatów Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Świętokrzyskiej/fot. Jakub Kulpa

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt w swoim wystąpieniu podczas jubileuszowego posiedzeniu Senatu wskazał na datę 4 stycznia 1826 roku, kiedy to odbyła się inauguracja Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego, dając tym samym początek kształceniu technicznemu w Warszawie. Prezentując dzisiejsze oblicze naszej Uczelni, Rektor podkreślił, że Politechnika Warszawska i jej wydziały reprezentują właściwie wszystkie współczesne kierunki, jakie rozwija światowa technika. Zwrócił też uwagę na ważną rolę internacjonalizacji, która stanowi jeden z ważniejszych czynników warunkujących rozwój szkoły wyższej. W wywiadzie udzielonym dla Forum Akademickiego odniósł się natomiast m.in do zagadnień z pogranicza świata nauki i biznesu oraz roli jaką pełni współpraca między tymi dwoma obszarami: - My nie jesteśmy od tego, żeby wdrażać rozwiązania, ale możemy podawać pewne pomysły. Firmy muszą mieć potencjał rozwojowy, który pozwoli im nasze pomysły rozwinąć i wdrożyć.

Prof. Jan Szmidt, Rektor PW w trakcie prezentacji Politechniki Warszawskiej/fot. Jakub Kulpa

Na zakończenie jubileuszowych uroczystości przedstawiciele uczelni złożyli kwiaty przed pomnikami Stanisława Staszica i Eugeniusza Kwiatkowskiego, prekursorów szkolnictwa technicznego na ziemiach polskich. Pamiątkowym akcentem, który został zaprezentowany, a następnie wręczony uczestnikom obchodów 200-lecia szkolnictwa technicznego w Polsce, był medal okolicznościowy wybity z tej okazji przez Mennicę Śląską. Wykonany z mosiądzu srebrzonego i patynowanego na awersie prezentuje popiersie Stanisława Staszica. Na rewersie możemy zobaczyć wizerunek Pałacu Biskupów Krakowskich (dawnej siedziby Szkoły Akademiczno-Górniczej) oraz godła trzech uczelni nawiązujących do tradycji staszicowskiej: Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechniki Świętokrzyskiej. 200 lat tradycji wyższego szkolnictwa technicznego na ziemiach polskich to także tytuł albumu pod redakcją: Stanisława Adamczaka, Cezarego Jastrzębskiego i Andrzeja Borysa, który został wydany specjalnie na tę okazję.

Awers medalu jubileuszu 200-lecia utworzenia Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach/fot. Biuletyn PW

Album 200 lat tradycji wyższego szkolnictwa technicznego na ziemiach polskich/fot. Biuletyn PW

Rewers medalu jubileuszu 200-lecia utworzenia Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach/fot. Biuletyn PW

Z historii szkolnictwa technicznego w Polsce

200 lat temu, 20 lutego 1816 r., władze Królestwa Polskiego podjęły decyzję o powołaniu w Kielcach Głównej Dyrekcji Górniczej oraz Szkoły Akademiczno-Górniczej, siódmej w Europie i pierwszej w Polsce wyższej uczelni technicznej. Szkoła Akademiczno-Górnicza, założona z inicjatywy Stanisława Staszica, istniała w stolicy województwa świętokrzyskiego dziesięć lat i położyła podwaliny pod rozwój wyższego szkolnictwa technicznego w Polsce. Do tradycji szkoły Staszicowskiej nawiązują zarówno Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, jak i istniejąca w Kielcach od 1965 r. Politechnika Świętokrzyska.

Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach nawiązywała do europejskich tradycji wyższego szkolnictwa technicznego. Jej profesorami i absolwentami byli wybitni specjaliści, którzy podejmując wielkie wyzwania w ramach Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, rozpoczęli rewolucję naukowo-przemysłową na ziemiach polskich.

Przy tworzeniu w Polsce pierwszej politechniki korzystano głównie z dorobku i potencjału słynnej Akademii Górniczej w saksońskim Freibergu, ośrodka naukowego opartego na rozwijającym się od wczesnego średniowiecza górnictwie i hutnictwie srebra, ołowiu oraz cynku. Stamtąd też, sprowadzono do uczelni kieleckiej wykładowców, którzy byli fachowcami w dziedzinie górnictwa i hutnictwa.

Jubileusz odbywał się pod patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Film 200-lecie szkolnictwa technicznego w Polsce

Uchwała Senatów (pdf, 638,99 kB)

 

 

 

 

 

Zdjęcie z zajawki: Senaty Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Politechniki Świętokrzyskiej/fot. Jakub Kulpa
Drzewo genealogiczne/Indeks, Politechnika Świętokrzyska