Biuletyn PW / Wydarzenia / Ankieta RMN nt. habilitacji

Ankieta RMN nt. habilitacji

Rada Młodych Naukowców rozpoczyna konsultacje ze środowiskiem naukowców na temat nowego postępowania habilitacyjnego. 

W ramach konsultacji RMN przygotowała elektroniczną ankietę. Za jej pośrednictwem można podzielić się swoją opinią na ten temat oraz zaproponować nowe rozwiązania, usprawniające postępowanie habilitacyjne.

Zebrane opinie posłużą Radzie Młodych Naukowców do wypracowania rekomendacji, które zostaną przedstawione resortowi nauki oraz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI