Zajęcia piątkowe we wtorek

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej, 21 grudnia 2021 r. (wtorek) zajęcia dla studentów odbędą się zgodnie z planem zajęć w piątek.

Poniżej zamieszczamy wyciąg z Zarządzenia:

„W semestrze zimowym:  21.12.2021 r. (wtorek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek”

- zgodnie z §1 ust. 3 pkt 3 Zarządzenia nr 38/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2021/2022