Trwa nabór do Rady Studentów przy Prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej

Polska Agencja Kosmiczna prowadzi nabór do pierwszej Rady Studentów - organu doradczego przy Prezesie agencji. Jej członkami mogą zostać studenci uczelni wyższych, którzy interesują się technologiami kosmicznymi.

Rada liczyć będzie 30 osób, a co roku następować ma wymiana 1/5 jej składu. Członkami Rady mogą zostać studenci spełniający przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • uczestniczą w realizacji projektów z sektora kosmicznego, w szczególności realizowanych w ramach umów z Europejską Agencją Kosmiczną i organizacjami stowarzyszonymi;
  • posiadają udokumentowane osiągnięcia w szeroko rozumianej dziedzinie nauk i technologii kosmicznych (publikacje naukowe, referaty na konferencjach, wdrożenia i inne) lub prowadzą badania w tym zakresie;
  • działają w kole naukowym lub innej formie organizacyjnej realizującej i promującej działalność w sektorze kosmicznym i dziedzinach pokrewnych.

- Chciałbym, żeby studenci mieli wpływ na to, jakie inicjatywy im oferujemy, żeby mieli przestrzeń, w której spotkają się przedstawiciele różnych kierunków, uczelni i regionów i która może stanowić zaczątek do współpracy. To jest Rada studentów ale i dla studentów. Powstała po to, abyśmy mogli wysłuchać ich rekomendacji, aby mogli doradzać i żebyśmy mogli wspólnie tworzyć projekty - powiedział Michał Szaniawski, Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

Główne cele Rady Studentów to:

  • integracja polskich studentów;
  • promowanie zaangażowania studentów różnych kierunków/specjalności w projekty związane z inżynierią kosmiczną;
  • zapewnienie studentom możliwości uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji;
  • edukacja młodzieży w kontekście wykorzystania sektora kosmicznego w życiu codziennym;
  • inicjowanie przedsięwzięć skierowanych do studentów i uczniów;
  • wpływ na rozwój postaw pro-przedsiębiorczych oraz rozwój młodych talentów.

- Widzimy dużą potrzebę dyskusji zarówno z Polską Agencją Kosmiczną, jak i pomiędzy grupami studenckimi. Chcemy, aby nasze usługi, to co robimy dla studentów, faktycznie odpowiadało ich potrzebom, a tego bez rozmów i wymiany wiedzy, doświadczeń nie da się osiągnąć. Mamy też nadzieję, że Rada przyczyni się do rozwoju umiejętności i postaw studentów i że razem stworzymy projekty, z których każda ze stron będzie dumna - dodała Kinga Gruszecka, pełniąca obowiązki Dyrektora Departamentu Edukacji.

Zgłoszenia do Rady Studentów przyjmowane będą do 24 lutego 2020 r. Planowany pierwszy termin posiedzenia Rady Studentów to marzec/kwiecień 2020 r.

Więcej informacji oraz deklaracja członkowska dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna