Szkolenia w Bibliotece Głównej

Biblioteka Główna PW

Biblioteka Główna PW organizuje zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla studentów I roku studiów oraz studentów kształcących się w Politechnice Warszawskiej w ramach wymiany międzynarodowej.

Celem szkolenia jest przygotowanie studentów do samodzielnego korzystania z tradycyjnych i elektronicznych źródeł informacji, a także przedstawienie zasad udostępniania zbiorów oraz usług oferowanych przez system biblioteczno-informacyjny uczelni.

W roku akademickim 2013/14 w każdą środę od godz. 14:00 do 15:30 w sali 162 B (Gmach Główny) Biblioteka Główna prowadzić będzie indywidualne szkolenia dla wszystkich osób zainteresowanych nabyciem umiejętności z zakresu efektywnego korzystania z oferty bibliotecznej. Zapisy na szkolenia prowadzi Oddział Informacji Naukowej (Gmach Główny, pok. 161 B,C, email: oin@bg.pw.edu.pl, tel. 22 234 73 00).