Sukcesy PW w konkursach architektonicznych

Dom inspirowany architekturą kurpiowską, budynek Środowiskowego Domu Samopomocy na warszawskim Żoliborzu, projekt rewitalizacji szybu Pułaski kopalni Wieczorek w Katowicach - to tematy prac absolwentów, doktorantów i pracowników naukowych Wydziału Architektury PW nagrodzonych w ostatnim czasie w konkursach architektonicznych.

Dom inspirowany Kurpiami

Mgr inż. arch. Łukasz Stępnik, który prowadzi zajęcia na wydziale, oraz doktorantka mgr inż. arch. Milena Trzcińska zostali laureatami konkursu „Dom w krajobrazie” na projekt domu neutralnego klimatycznie, inspirowanego tradycyjną architekturą województwa mazowieckiego. Praca nawiązuje do domu kurpiowskiego.

- Domy kurpiowskie charakteryzowała zwarta bryła o charakterystycznych proporcjach, kryta prostym, najczęściej dwuspadowym dachem, drewniana konstrukcja ścian, ozdobne wykończenie stolarki okiennej i drzwiowej i układ wnętrz ukształtowanych sekwencyjnie wokół masywnego trzonu kominowego, będącego sercem domu - tłumaczą autorzy nagrodzonej pracy. - Projekt konkursowy reinterpretuje te elementy, dostosowując je do dzisiejszych wymogów, rozumianych zarówno w kontekście społecznym jak i techniczno-środowiskowym - dodają.

Autorzy projektu: Łukasz Stępnik, Milena Trzcińska

- Pracę cechuje wielowarstwowe odczytanie krajobrazu i trafne wpisanie w niego projektu domu. Bardzo ciekawa i dojrzała projektowo propozycja całościowego spojrzenia na szerszy ekosystem, który stanowi przykładowa działka projektowa - dom nie kończy się na zewnętrznych ścianach.  Architekt/tka, poprzez rysunek przestrzeni, wybór i sposób zastosowania materiałów, wymownie opowiada się po stronie nowoczesności i współczesności. Przy czym robi to bez potrzeby odcięcia się od przeszłości i umiejętnie stwarzając poczucie swojskości - napisało w swym uzasadnieniu jury konkursu.

Konkurs zorganizował Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Środowiskowy Dom Samopomocy i mikro-świat

Mgr. inż. arch. Milena Trzcińska wraz z architektem Marcinem Szulcem zajęła również drugie miejsce w konkursie na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób doświadczających chorób psychicznych i z niepełnosprawnością intelektualną na warszawskim Żoliborzu.

Autorzy projektu: Milena Trzcińska, Marcin Szulc

- Przestrzeń Środowiskowego Domu Samopomocy i Placówki Wsparcia Dziennego ma strukturę małego, zintegrowanego z krajobrazem miasteczka. Tworzy bezpieczny, sprzyjający regeneracji mikro-świat złożony z alejek, dziedzińców, ogrodów i prostej w wyrazie architektury - opisują swój projekt jego twórcy. - Choć tak naprawdę to jeden dom, jego granice zewnętrzne nie są po prostu ścianami zewnętrznymi zamkniętego wnętrza. Budynek składa się zarówno z pomieszczeń, w których można schronić się przed deszczem i zimnem, jak i z „pokoi zewnętrznych” - tarasów i ogrodów odgradzających od nadmiarowych bodźców hałaśliwego miasta, szczególnie sąsiedniej Trasy Armii Krajowej.

Autorzy projektu: Milena Trzcińska, Marcin Szulc

Organizatorem konkursu było Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Żoliborz.

Górniczy EcoHub

Magdalena Storożenko, absolwentka Wydziału Architektury PW, otrzymała wyróżnienie w kategorii prac magisterskich w I edycji konkursu European Regional Science Association - Polish Section

Autorka projektu: Magdalena Storożenko

W swojej praca pt. „Miastotwórcza rola postindustrialnego dziedzictwa Górnego Śląska na przykładzie adaptacji szybu Pułaski kopalni Wieczorek w Katowicach” zaproponowała program rewitalizacji - Górniczy EcoHub.   

Autorka projektu: Magdalena Storożenko

- Na jego terenie znajdują się przestrzenie publiczne, tereny zieleni, muzeum Techniki Przemysłu, Centrum Edukacji Ekologicznej, budynki upraw warzyw, owoców i ziół, restauracje, ekotarg, ale przede wszystkim również nowy zakład przemysłowy, którego celem jest produkcja biopaliw z alg, a w którym zatrudnienie znajdą byli górnicy - wyjaśnia Magdalena Storożenko. - W projektowanym Górniczym EcoHubie odwiedzający na własne oczy mogą zobaczyć jakie szkody zostały wyrządzone środowisku przez przemysł wydobywczy i energetyczny, poznać zagadnienia rekultywacji i rolę roślin w procesach przywracania stanu środowiska do stanu niezagrażającego życiu. Mogą zapoznać się z nową technologią wytwarzania energii z alg hodowanych w fotobioreaktorach w dawnych chodnikach górniczych. Centrum Edukacji ekologicznej zapewni przestrzeń do prowadzenia badań na temat alternatywnych źródeł pozyskiwania energii oraz rekultywacji obszarów poprzemysłowych - dodaje.

Źródło: Wydział Architektury PW