Biuletyn PW / Studenci Doktoranci Absolwenci / Stypendia pomostowe dla studentów PW

Stypendia pomostowe dla studentów PW

W ramach Programu Stypendiów Pomostowych Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przyznała na rok akademicki 2014/2015 trzydzieści cztery stypendia dla studentów Politechniki Warszawskiej.

W bieżącym roku akademickim stypendium otrzymało 28 studentów pierwszego roku, 5 drugiego oraz po jednym z trzeciego i czwartego roku Politechniki Warszawskiej.

Program Stypendiów Pomostowych

PSP to rozbudowany system stypendialny oferujący studentom stypendia na I rok i dalsze lata studiów.

Zainicjowany został w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, w odpowiedzi na dysproporcje w dostępie do studiów występujące pomiędzy młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach.

Program skierowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Program, poprzez ufundowanie stypendium na I rok, wspiera młodych ludzi podejmujących studia i stanowi furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata studiów. Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych latach studiów. 

Źródło: FEP

FORUM PRACOWNIKÓW

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI