Studentka i absolwent PW w programie stażowym „Energia dla przyszłości”

Studentka Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Paulina Kateusz oraz absolwent Wydziału Elektrycznego Karol Basiński w lutym rozpoczną półroczne staże w PGNiG.

Program „Energia dla przyszłości” rozpoczął się dla zakwalifikowanych uczestników w październiku 2016 r. miesięcznym stażem w wybranych departamentach Ministerstwa Energii. Następnie trafili oni na miesięczne staże rotacyjne w wybranych departamentach i działach poszczególnych spółek - PGNiG SA, PGE Polskiej Grupy Energetycznej i PKN Orlen. W tym czasie mieli możliwość zapoznania się z działalnością każdej z nich. Opiekowali się nimi doświadczeni i przeszkoleni eksperci. W lutym stażyści rozpoczną staż właściwy we wcześniej wybranej przez siebie spółce.

- Ten program stażowy to niepowtarzalna okazja do poznania w krótkim czasie kilku spółek energetycznych od środka - oceniła Paulina Kateusz, która studiuje energetykę na Politechnice Warszawskiej, jest też studentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.Przez najbliższe pół roku będzie zdobywać doświadczenie w Oddziale Obrotu Hurtowego PGNiG SA.

W programie stażowym „Energia dla przyszłości” bierze udział 21 studentów i absolwentów uczelni technicznych wybranych spośród blisko 200 kandydatów. Założeniem programu jest umożliwienie im poznania w praktyce różnych obszarów działalności branży energetycznej - od strategii poprzez sprzedaż do badań i rozwoju - co ma przyczynić się do budowania zaplecza kadrowego dla polskiej energetyki.

- Mamy możliwość spojrzenia na sektor energetyki w Polsce z punktu widzenia Ministerstwa oraz podległych mu spółek, obserwowania zachodzących na rynku procesów i sposobów podejścia do rożnych wyzwań. Zostaliśmy zaangażowani w tworzenie tych rozwiązań - wyjaśnił Karol Basiński, absolwent automatyki i robotyki oraz elektrotechniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, który najbliższe sześć miesięcy przepracuje w Dziale Zarządzania Projektami Departamentu Strategii PGNiG SA.

Na zakończenie programu „Energia dla przyszłości” jego uczestnicy wrócą na dwa miesiące do Ministerstwa Energii. Najlepsi otrzymają oferty zatrudnienia.

Źródło: PGNiG
Zdjęcie: Ministerstwo Energii