Studenci PW w zwycięskich zespołach ENHANCE Challenge

Uczestnicy konkursu ENHANCE Challenge z zespołu pierwszego

Uczestnicy konkursu: Zespół 1, Wyzwanie 2/fot. Politechnika w Walencji

Czworo studentów Politechniki Warszawskiej zwyciężyło wraz ze swoimi zespołami w konkursie ENHANCE Challenge zorganizowanym przez Politechnikę w Walencji. Zwycięskie zespoły otrzymały nagrody finansowe oraz możliwość udziału w programie inkubacyjnym. 

Łącznie nagrodzono sześć międzynarodowych zespołów studenckich i wyłoniono najlepsze pomysły w dwóch obszarach:

  • Wyzwanie 1: Zwiększanie różnorodności i integracja studentów z mniejszymi szansami (osoby niepełnosprawne, osoby ze środowisk o trudniejszych warunkach społeczno-ekonomicznych itp.),
  • Wyzwanie 2: Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji w pracy administracji uczelni.

Każdy zespół otrzyma nagrodę w wysokości do 35 tys. euro oraz możliwość udziału w programie inkubacyjnym w formie dwudniowego szkolenia na Norweskim Uniwersytecie Naukowo-Technicznym w Trondheim lub na Politechnice w Walencji.

Maja Luc, studentka Wydziału Inżynierii Lądowej PW i przedstawiciele Politechniki w Walencji zaproponowali pomysł nagrodzony w kategorii Wyzwanie 1. Dotyczył on opracowania platformy z narzędziami i projektami, które mogą być wykorzystane, aby ułatwić studentom niepełnosprawnym kształcenie i korzystanie z infrastruktury ich uczelni.

Agnieszka Gadoś, studentka Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, oraz studenci z Politechniki w Walencji i Politechniki w Mediolanie zaproponowali system SWARM AI wspomagający proces rekrutacji na studia. Pomysł został nagrodzony w kategorii Wyzwanie 2.

Zdjęcie przedstawia członków zespołu nr 6

Uczestnicy konkursu: Zespół 6, Wyzwanie 2/fot. Politechnika w Walencji

Rajat Dogra, student Wydziału Elektrycznego PW, oraz przedstawiciele Politechniki w Walencji i TU Berlin opracowali nagrodzony w kategorii Wyzwanie 1 pomysł chatbota zintegrowanego z infrastrukturą informatyczną uczelni konsorcjum.

Zdjęcie członków zespołu 6

Uczestnicy konkursu: Zespół 6, Wyzwanie 1/ fot. Politechnika w Walencji

Tanmay Parshottambhai Engineer, student Wydziału Inżynierii Lądowej PW, i przedstawiciele Politechniki w Mediolanie opracowali koncepcję Freeroom - projektu mającego na celu dostarczenie administracji bieżącej informacji na temat wolnych pomieszczeń na uczelni. Pomysł został wyróżniony w kategorii Wyzwanie 2.

Konkurs ENHANCE Challenge ma za zadanie integrować studentów z mniejszymi szansami (osoby z niepełnosprawnościami, osoby ze środowisk o trudniejszych warunkach społeczno-ekonomicznych itp.). Gospodarzem finału, który odbył się 24 maja 2022 r. była Politechnika w Walencji.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

Źródło: CWM PW/ENHANCE Challenge