Staż dla studentek w branży ICT – trzecia edycja

Już po raz trzeci studentki kierunków ścisłych i technicznych zaproszone są do uczestnictwa w konkursie o staż w najlepszych firmach sektora ICT (Information and Communication Technologies). Partnerem wydarzenia jest Politechnika Warszawska.

Konkurs jest skierowany do studentek kierunków ścisłych i technicznych minimum II roku studiów pierwszego stopnia oraz roczników wyższych, a także studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. Warunkiem udziału w konkursie jest rozwiązanie autorskiego zadania, przygotowanego przez każdą z firm partnerskich.

Formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem:
http://uke.gov.pl/dziewczyny-ict/
Konkurs wystartował 15 marca, a termin nadesłania rozwiązania mija z dniem 30 kwietnia br.

„Dziewczyny w Nowych Technologiach” to inicjatywa społeczna Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ściśle związana z ustanowionymi przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) obchodami Światowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nowych Technologiach – „Women and Girls in ICT Day”, który przypada w tym roku na 23 kwietnia.

Celem inicjatywy jest nagłośnienie problematyki niskiego udziału kobiet w sektorze nowych technologii: telekomunikacji i informatyki oraz zachęcenie młodych kobiet do podejmowania nauki i zatrudnienia w branży ICT.

Pod hasłem „Dziewczyny w Nowych Technologiach” kryje się współpraca Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dziesięciu Partnerów Biznesowych – fundatorów staży: CISCO Systems Poland, SAS Institute, SYGNITY, MICROSOFT Polska, Telewizja Polska S.A., MOTOROLA Solutions, GFT, GTECH, HUAWEI i AVIVA, a także Partnerów Akademickich: Politechniki Łódzkiej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Częstochowskiej i Politechniki Gdańskiej.

Wszystkie działania w ramach tej inicjatywy, zostały objęte Patronatem Honorowym Anny Komorowskiej, Pierwszej Damy RP.

PRZEWODNIK DLA STUDENTKI
STAŻ W ICT - KROK PO KROKU:

  • Krok 1 – Przeczytaj opisy staży oferowanych przez Partnerów i wybierz najlepszy dla siebie.
  • Krok 2 – Zapoznaj się z regulaminem konkursu.
  • Krok 3 – Przygotuj wymagane dokumenty: oświadczenie – zgodę na przetwarzanie danych, zaświadczenie o średniej ocen oraz rekomendację uczelni.
  • Krok 4 – Wypełnij formularz zgłoszeniowy i wskaż firmę, w której chciałabyś odbyć staż.
  • Krok 5 – Rozwiąż zadanie przygotowane przez wybranego lidera branży ICT.
  • Krok 6 – Prześlij rozwiązanie na wskazany adres i oczekuj informacji zwrotnej!

Nagrodą w konkursie jest otrzymanie minimum 3-mięsięcznego stażu w wybranej firmie partnerskiej. Warunki odbywania stażu, w tym termin jego rozpoczęcia i wynagrodzenie, są ustalane indywidualnie w umowie zawartej pomiędzy fundatorem nagrody a Laureatką konkursu.

Podobne artykuły:

Dziewczyny w nowych technologiach
Wyciąg z raportu „Kobiety na politechnikach 2015”

Źródło: UKE