Biuletyn PW / Studenci Doktoranci Absolwenci / Przedłużenie rekrutacji na studia dla kandydatów z Białorusi

Przedłużenie rekrutacji na studia dla kandydatów z Białorusi

Politechnika Warszawska, biorąc pod uwagę aktualną sytuację polityczno-społeczną na Białorusi, przedłuża termin rekrutacji na studia w języku polskim i w języku angielskim dla kandydatów z Białorusi do 30 września 2020 r. Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie.

Kandydatów z Białorusi zapraszamy na studia na następujących wydziałach:

 • Wydział Chemiczny;
 • Wydział Elektryczny;
 • Wydział Geodezji i Kartografii;
 • Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;
 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
 • Wydział Inżynierii Lądowej;
 • Wydział Inżynierii Materiałowej;
 • Wydział Inżynierii Produkcji;
 • Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych;
 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
 • Wydział Mechatroniki;
 • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych;
 • Wydział Transportu;
 • Wydział Zarządzania;
 • Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku;
 • Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku.

Na tych wydziałach kandydaci będą mieli możliwość studiowania wybranych kierunków.

Chętnych do podjęcia studiów prosimy o kontakt z Centrum Współpracy Międzynarodowej:

Kandydaci z Białorusi muszą spełnić warunki wymagane do przyjęcia na studia na Politechnice Warszawskiej.

Dla kandydatów, którzy nie posiadają certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, Studium Języków Obcych przeprowadzi 28 września 2020 r. bezpłatny egzamin pisemny online z języka angielskiego, a 29 września 2020 r. egzamin ustny online. Zapisy na egzaminy z języka angielskiego przyjmowane są pod adresem oja.sjo@pw.edu.pl w terminie do 24 września 2020 r.

Dla kandydatów, którzy nie posiadają certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego, będzie dostępny bezpłatny test online, który zostanie przesłany kandydatom po ich zarejestrowaniu.

Ostateczną decyzję o przyjęciu na studia podejmuje wydział, na który kandydat aplikuje.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji w Politechnice Warszawskiej dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Centrum Współpracy Międzynarodowej PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI