Biuletyn PW / Studenci Doktoranci Absolwenci / Praktyki u Marszałka

Praktyki u Marszałka

Od lipca do września 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizowana będzie IV edycja programu „Praktyki u Marszałka”. Nabór odbędzie się w dniach 9-27 kwietnia.

Praktyki adresowane są do studentów, którzy ukończyli pierwszy rok studiów licencjackich/inżynierskich, czyli są studentami co najmniej drugiego roku studiów stacjonarnych, zameldowanych na pobyt stały i studiujących na uczelniach państwowych i prywatnych na terenie województwa mazowieckiego. Preferowane kierunki studiów to: prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia i finanse, ochrona środowiska, geodezja, rolnictwo, geologia, polityka społeczna, geografia oraz kulturoznawstwo.

Podczas rekrutacji student będzie miał możliwość wyboru wydziału/biura ze struktury departamentu/kancelarii lub delegatury Urzędu Marszałkowskiego, w którym będzie realizował miesięczną (150 godzin) praktykę.

Program będzie realizowany w siedzibach Urzędu zlokalizowanych w Warszawie oraz w delegaturach w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.

Nabór na praktyki odbędzie się w dniach 9-27 kwietnia.

Więcej informacji, od 9 kwietnia br., znaleźć będzie można na stronie www.mazovia.pl

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI