Niemiecka przygoda studentów „Geoidy”

W dniach od 14 do 23 września 2015 r. grupa członków Stowarzyszenia Studentów „Geoida” z Wydziału Geodezji i Kartografii PW dzięki otrzymanemu stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej odwiedziła najważniejsze geodezyjne placówki Niemiec. Poniżej przedstawiamy relację stypendystów.

Obserwatorium w Wettzell

Pod opieką dr. hab. inż. Andrzeja Pachuty, profesora Politechniki Warszawskiej, podróż rozpoczęliśmy od jednego z największych na świecie obserwatoriów geodezyjno - geodynamicznych w Wettzell. Dzięki uprzejmości pracowników placówki mieliśmy okazję podpatrzeć tamtejsze prace badawcze oraz przyjrzeć się instrumentom wykorzystywanym na terenie ośrodka. Wśród wielu urządzeń naszą uwagę przykuły przede wszystkim: grawimetr nadprzewodnikowy służący do obserwacji pływów morskich (niedostępny w Polsce), ogromne bliźniacze teleskopy oraz lasery do pomiaru odległości do satelitów.

Targi Intergeo

Kolejnym punktem wycieczki były Międzynarodowe Targi Geonformacyjne Intergeo, które w tym roku odbywały się w Stuttgarcie. Jako przyszli geodeci mieliśmy szansę przyjrzeć się najnowszemu sprzętowi geodezyjnemu, obecnym trendom w fotogrametrii i geoinformatyce oraz porozmawiać z przedstawicielami firm w całego świata. Stuttgart ściśle związany jest z produkcją samochodów. Nie mogło zatem zabraknąć wycieczki do Muzeum Mercedesa, gdzie przedstawiona została historia rozwoju jednej z najsłynniejszych samochodowych marek.

Wyniki przedstawiające trzęsienie Ziemi w Chile - 8,3 stopnia w skali Richtera

Kolejny dzień poświęciliśmy na zwiedzanie Uniwersytetu w Jenie oraz leżącego niedaleko obserwatorium Moxa. Głównym zadaniem obserwatorium jest zbieranie danych z zamontowanych tam sejsmografów i grawimetrów. Co ciekawe, dzień przed naszą wizytą czułe urządzenia zarejestrowały trzęsienie ziemi w Chile o sile aż 8,3 stopnia w skali Richtera (na zdjęciu). Warto wspomnieć, że Jena to także Muzeum Carla Zeissa, najsłynniejszego optyka na świecie, twórcy pierwszych optycznych teleskopów. Wizyta w tym miejscu stanowi obowiązkowy punkt programu każdego optyka, jak i geodety.

Program stypendium oprócz ośrodków naukowych zawierał również część turystyczno-kulturalną. Z  tej okazji na naszej mapie znalazły się też takie miejsca jak Weimar i Erfurt, dwa malownicze miasta Turyngii, pełne sakralnych zabytków i pięknych widoków.

Kolejne dwa dni spędziliśmy w Dreźnie. Pierwszy dzień poświęciliśmy wizycie w drezdeńskim uniwersytecie, którego działalność i projekty badawcze przybliżył nam kierownik Instytutu Geodezji Planetarnej prof. dr inż. Martin Horwath. Tym samym dowiedzieliśmy się, że naukowcy wspólnie ze studentami uczelni realizują prace w zakresie zdobywania informacji o polu siły ciężkości na obszarach polarnych.

Obserwatorium Moxa

Drugiego dnia zwiedzaliśmy miasto. Pomimo niesprzyjającej pogody udało nam się zobaczyć najważniejsze miejsca takie jak zespół pałacowy Zwinger oraz Kościół Marii Panny, który po rekonstrukcji stał się symbolem pojednania.

Z Drezna wyruszyliśmy do Berlina, gdzie czekał na nas dr Frank Naitzel, który omówił z nami możliwości kształcenia na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Wspólnie odwiedziliśmy sale wykładowe i pomieszczenia do obserwacji naukowych. 

Ostatniego dnia udaliśmy się do GFZ Helmholtz Centre w Poczdamie. Tam naszym celem był  Departament Geodezji i Teledetekcji, którego dyrektorem jest prof. dr Harald Schuh. Profesor wprowadził nas w tajniki pracy w centrum badań, opowiedział o strukturze i zespołach zajmujących się poszczególnymi projektami m.in. misjami kosmicznymi, pomiarami sił ciężkości oraz planowanymi w przyszłości programami badawczymi. Zaprezentowany przez niego „Potsdam Gravity Potato”, model pola grawitacyjnego Ziemi był znakomitą okazją do wykonania wspólnego zdjęcia.  

„Potsdam Gravity Potato” i studenci GiK PW z prof. A. Pachutą

Na zakończenie chcielibyśmy serdecznie podziękować Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej za możliwość realizacji wyjazdu, firmie Geopryzmat za finansowe wsparcie oraz wszystkim pracownikom odwiedzanych placówek za poświęcony nam cenny czas. W szczególności dziękujemy dr. hab. inż. Andrzejowi Pachucie, profesorowi PW za sprawowanie opieki, pomoc przy organizacji wyjazdu oraz osobisty udział i zaangażowanie.

Źródło: Stowarzyszenie Studentów „Geoida” z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawski