Młodzi poligrafowie z wizytą w zakładach produkcyjnych Koenig&Bauer

Zdjęcie przedstawia grupę studentów przed maszynami drukującymi i introligatorskimi

Studenci w centrum demo maszyn drukujących i introligatorskich Koenig&Bauer w Radebeul, fot. dr inż. Marta Gajadhur

Cyfryzacja, techniki pomiarowe i najnowsze generacje maszyn to główne punkty wycieczki studentów z Zakładu Technologii Poligraficznych PW do niemieckiej fabryki maszyn drukujących i introligatorskich w Radebeul.

19 i 20 maja 2022 r. studenci z Zakładu Technologii Poligraficznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego PW pod opieką dr inż. Marty Gajadhur gościli w niemieckiej fabryce maszyn drukujących i introligatorskich w Radebeul. W wyjeździe towarzyszyli im koledzy z Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej z dr inż. Aleksandrą Erdman i mgr Kingą Troczyńską.

W ramach części seminaryjnej uczestnicy dowiedzieli się o cyfryzacji i technikach pomiarowych w maszynach Koenig&Bauer oraz nowoczesnych rozwiązaniach zastosowanych w maszynie Rapida 106X. W centrum opakowaniowym mogli obejrzeć najnowszej generacji maszyny drukujące, w tym Rapidę 106X oraz składarko-sklejarki. Po odwiedzeniu fabryki pojechali do Drezna, by zwiedzić to zabytkowe miasto oraz spotkać się na uroczystej kolacji w starej prochowni.

Zdjęcie przedstawia studentów w sali seminaryjnej Koenig & Bauer

Studenci podczas seminarium w Koenig & Bauer, Radebeul, fot. dr inż. Marta Gajadhur

Specjalne podziękowania za organizację wycieczki edukacyjnej należą się Panu Grzegorzowi Szymczykowskiemu - Dyrektorowi ds. Sprzedaży i Serwisu w Koenig and Bauer oraz Panu Pawłowi Krasowskiemu - Dyrektorowi Produktu i Marketingu.