Iskierka na obozie naukowym „Dychów 2022”

Zdjęcie przedstawia uczestników obozu

Obóz naukowy „Dychów 2022” 18-23.09.2022 r./fot. Wydział Elektryczny PW

Studenci koła naukowego IskIErka z Wydziału Elektrycznego PW wraz ze studentami ze Studenckiego Koła Naukowego Hydrologów i Hydrotechników Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu gościli na obozie naukowym „Dychów 2022”.

Zwiedzanie terenu Elektrowni Wodnych Dychów wraz z kanałem to tylko jedna z atrakcji obozu naukowego. Każdego popołudnia w ramach zajęć studenci i opiekunowie przygotowywali prezentacje z wybranych zagadnień. Dotyczyły one działalność kół naukowych, specyfiki wykonywanych pomiarów, zagadnień elektrycznych czy hydrotechnicznych związanych z pracą elektrowni szczytowo-pompowej. 

Uczestnicy obozu z banerem PGE

W ramach badań studenci ze studenckiego koła naukowego IskIErka wykonali także dodatkowe zadania. Przygotowano stanowisko pomiarowe w EW Dychów - pomiar diagnostyczny transformatora elektroenergetycznego 25 MVA zainstalowanego w stacji transformatorowej 10,5/110 kV. Do pomiaru diagnostycznego został wykorzystany wielofunkcyjny system pomiarowy transformatorów i urządzeń stacyjnych typu TRAX (wypożyczony nieodpłatnie z firmy Megger). Zadanie obejmowało m in. pomiar rezystancji uzwojeń, impedancji zwarciowej czy tangensa delta z wykorzystaniem wysokonapięciowego modułu TRAX.

Dodatkowo, przygotowany został pomiar oddziaływań elektromagnetycznych. Wykorzystano do tego ręczny miernik pola elektromagnetycznego (np. GM3120) oraz mapę terenu i urządzenia GPS do lokalizacji punktów pomiarowych. Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego zostały wykonane także wokół maszyn elektrycznych napędzających pompy transportujące wodę do górnego zbiornika elektrowni. 

Relacja filmowa z obozu naukowego

Źródło i zdjęcia: dr inż. Tadeusz Daszczyński
Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej
Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej