Biuletyn PW / Studenci Doktoranci Absolwenci / Inżynierowie kariery

Inżynierowie kariery

Jakie korzyści płyną z planowania kariery? Na co pracodawcy zwracają uwagę w procesach rekrutacyjnych? Jak wygląda sytuacja absolwentów Politechniki Warszawskiej? Odpowiedzi na te pytania udzieliły Agnieszka Skowrońska i Ewa Kluczek-Woźniak z Biura Karier Politechniki Warszawskiej.

Jakie zadania realizuje Biuro Karier Politechniki Warszawskiej?

Ewa Kluczek-Woźniak: Biuro Karier Politechniki Warszawskiej wspiera studentów, doktorantów i absolwentów na rynku pracy poprzez portal, na którym zamieszczone są oferty pracy, praktyk, staży (11 tysięcy rocznie), a także publikowane są informacje o targach pracy, konkursach oraz wydarzeniach związanych z rozwojem zawodowym. Z serwisu Biura Karier korzysta ok. 23 tys. studentów oraz 10 tys. pracodawców. Ważnym elementem w ofercie Biura Karier są działania ukierunkowane na rozwój kompetencji studentów, absolwentów i doktorantów istotnych na rynku pracy. W tym celu uruchomiony został projekt pt. „Akcelerator Kariery”, w ramach którego realizowane są warsztaty związane z tematami takimi jak: efektywność osobista, zarządzanie projektami, radzenie sobie ze stresem, leadership skills, projektowanie kariery-budowanie wizerunku na rynku pracy.

Agnieszka Skowrońska: Warto dodać, że trenerami prowadzącymi warsztaty są zarówno pracodawcy, jak i firmy szkoleniowe, czy rekrutacyjne. Jest to zatem przekaz wiedzy aktualnie wykorzystywanej w przedsiębiorstwach.

Ewa Kluczek-Woźniak: Studentów, absolwentów i doktorantów zapraszamy także na konsultacje związane z efektywnością na rynku pracy: przygotowania CV, listu motywacyjnego, przygotowania się do rozmowy rekrutacyjnej, jak i kwestii związanych z przebranżowieniem, podejmowaniem decyzji, czy wypaleniem zawodowym. Konsultacje odbywają się w siedzibie Biura Karier oraz na poszczególnych Wydziałach w ramach projektu „Latający stolik Biura Karier”. Oferta Biura Karier to także testy psychologiczne i doradcze, badające predyspozycje, oraz sesje coachingowe, które pozwalają odkrywać mocne/słabe strony, zwiększać motywację do działania oraz efektywnie realizować wytyczone cele.

Ukazała się kolejna edycja Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej. Jaki jest status absolwentów PW na rynku pracy?

Agnieszka Skowrońska: Jest to szósta edycja badania. Wyniki nie różnią się znacząco od poprzednich - mamy dobrą sytuację absolwentów na rynku pracy - 96 proc. badanych pracuje, prowadzi własną działalność lub nie pracuje, lecz nie szuka pracy (np. kontynuuje naukę). Około 80 proc. pracujących absolwentów wykonuje pracę przynajmniej w średnim stopniu związaną ze swoim kierunkiem studiów. Ponad połowa badanych dostała pracę z inicjatywy pracodawcy, a kolejne 30 proc. znalazło pracę w czasie krótszym niż trzy miesiące.

Siedzą od lewej: Agnieszka Skowrońska i Ewa Kluczek-Woźniak z Biura Karier Politechniki Warszawskiej/fot. BPW

Na co obecnie stawiają pracodawcy: na specjalizację czy na interdyscyplinarność?

Agnieszka Skowrońska: Duże firmy często poszukują szerzej, tzn. starają się dotrzeć do osób z wysokim potencjałem - kandydatów z wykształceniem technicznym, ze znajomością języków obcych, o wysokim poziomie kompetencji miękkich. Są również firmy, które poszukują wyspecjalizowanych „perełek”. Do takich kandydatów jest zdecydowanie trudniej dotrzeć. W przypadku wysoko wyspecjalizowanych stanowisk bardzo często tradycyjne kanały rekrutacyjne są niewystarczające, sprawdza się natomiast networking.

Część pracodawców obawia się, że inżynierom brakuje kompetencji miękkich.

Agnieszka Skowrońska: Większość pracodawców wskazuje na fakt, że kompetencje miękkie są bardzo ważne, także u inżynierów. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie między innymi na stanowiskach managerskich, co wiąże się ze sprawnym zarządzaniem nie tylko zadaniami, lecz również zespołami projektowymi, a także wymaga od nich wysoko rozwiniętych kompetencji interpersonalnych. Umiejętności miękkie można rozwijać np. poprzez udział w warsztatach organizowanych przez Biuro Karier oraz działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Badanie MKZA pokazuje, że 40 procent badanych to osoby, które wykazały się ponadprzeciętną aktywnością studencką.

Ewa Kluczek-Woźniak: Fakt przynależności do organizacji studenckich wzmacnia profil w trakcie procesów rekrutacyjnych.

Agnieszka Skowrońska: Nasi absolwenci wysoko oceniają swoje kompetencje, ale są pewne obszary, w których pojawia się potrzeba rozwinięcia, np. radzenie sobie ze stresem. Jest to często bagatelizowane do momentu, kiedy okazuje się, że to właśnie stres, lęk sprawia, że praca wydaje nam się trudniejsza niż się spodziewaliśmy. Inne kompetencje, które zawsze warto podszkolić to np. autoprezentacja czy zarządzanie zespołem. Tematy warsztatów podsuwają nam zarówno pracodawcy, jak i sami studenci. Pracodawcy chętnie dzielą się swoimi obserwacjami, bo wiedzą, że później będzie im łatwiej współpracować z kandydatami.

Kiedy najlepiej się do państwa zgłosić?

Ewa Kluczek-Woźniak: Projektowanie ścieżki kariery warto rozpocząć jak najwcześniej. Dobrze jest zacząć od rejestracji na portalu Biura Karier, by mieć dostęp do ofert praktyk i pracy oraz informacji związanych z targami pracy, konkursami czy wydarzeniami organizowanymi przez nasze biuro (Akcelerator Kariery, prelekcje z pracodawcą). Na początku studiów ważne jest przede wszystkim zbieranie informacji o trendach panujących na rynku pracy oraz rozwijanie kompetencji, które mogą być pomocne w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Wiele tematów, realizowanych w ramach warsztatów Biura Karier, takich jak zarządzanie sobą w czasie, autoprezentacja czy negocjacje, ma wymiar uniwersalny. Mogą okazać się przydatne w trakcie sesji egzaminacyjnej, rozmowy rekrutacyjnej lub podczas pracy w zespole projektowym.

Jakie są plany Biura Karier na najbliższe miesiące?

Agnieszka Skowrońska: Politechnika Warszawska rozpoczyna właśnie projekt „NERW PW”. Jedno z zadań tego projektu będzie realizowane przez Biuro Karier, a jego celem będzie rozwinięcie zakresu wsparcia naszych studentów w procesie wchodzenia na rynek pracy. W ramach tego projektu Biuro Karier będzie mogło zakupić narzędzie on-line, kompleksowo badające różne obszary kompetencyjne i  osobowościowe. Uzupełni ono dotychczas stosowane testy papierowe. Dodatkowo realizowane będą warsztaty związane z przedsiębiorczością, personal brandingiem, autoprezentacją, negocjacjami i savoir-vivrem w biznesie.

Ewa Kluczek-Woźniak: W marcu 2018 rusza także pilotażowy projekt „Business Networking Day”. Jego pierwsza edycja odbędzie się na Wydziale Inżynierii Lądowej. Wydarzenie to ma na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy studentami a pracodawcami oraz dostarczenie kandydatom wiedzy o procesach rekrutacyjnych i oczekiwaniach od kandydatów. Elementem Business Networking Day będzie gra networkingowa oraz prelekcje branżowe.

Jak przekonać młodego człowieka do korzystania z usług Biura Karier?

Agnieszka Skowrońska: W naszym społeczeństwie doradztwo zawodowe nie jest czymś oczywistym i naturalnym. Decyzję o wyborze zawodu podejmuje się często na podstawie przesłanek związanych z sytuacją na rynku pracy, tradycji rodzinnej, miejscem zamieszkania i nie ma w tym nic negatywnego, jeśli wybory te są spójne z predyspozycjami jednostki.

Ewa Kluczek-Woźniak: Z konsekwencjami takich decyzji mamy do czynienia w trakcie konsultacji. Zdarza się, że przychodzą do Biura Karier osoby niezadowolone z wyboru kierunku studiów czy obranej ścieżki kariery. Proponujemy wówczas wsparcie i pracę nad zdefiniowaniem nowego celu zawodowego, czy podjęciem decyzji co dalej.  Takie osoby same zgłaszają się do Biura Karier, bo jest im zwyczajnie źle i poszukują rozwiązania. Są też osoby, którym Biuro Karier kojarzy się przede wszystkim z ofertami pracy, praktyk i staży. Jest to właściwe skojarzenie, powodujące, że młody człowiek odwiedza nasz serwis internetowy, z którego dowiaduje się, że nasza oferta jest zdecydowanie szersza - związana z kompleksowym wsparciem w trakcie rozwoju kompetencji ważnych na rynku pracy. Zachętą może być także fakt, iż na bieżąco analizujemy rynek pracy i potrzeby studentów. Na tej podstawie projektujemy nowe usługi, interesujące spotkania, a do współpracy zapraszamy pracodawców, którzy są cenieni w branży.

Agnieszka Skowrońska: Poszukiwanie wsparcia w rozwoju nie świadczy o słabości, tylko o samoświadomości.

Rozmawiała Karolina Apiecionek

Zdjęcie: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI