Inicjatywa PWN dla uczelni - Publikuj z nami

Wydawnictwo PWN zaprasza do kontaktu naukowców, którzy planują publikację i poszukują wydawcy. Inicjatywa „Publikuj z nami” pozwala wydać monografię naukową, publikację pokonferencyjną, czy raport podsumowujący grant badawczy.

PWN wspiera środowisko naukowe, dostarczając rozwiązania, które usprawniają pracę dydaktyczną i badawczą. Inicjatywa „Publikuj z nami” jest jednym z tych rozwiązań - pozwala wydać monografię naukową, publikację pokonferencyjną, czy raport podsumowujący grant badawczy.

Wydawnictwo zaprasza do kontaktu wszystkich naukowców, którzy planują publikację lub już nad nią pracują i poszukują wydawcy. Zapewnia wsparcie niezależnych recenzentów naukowych oraz wysoką kulturę edytorską (redakcja merytoryczna, językowa, profesjonalny skład, łamanie i oprawa graficzna). Jest wydawnictwem pierwszej kategorii według MNiSW, a zatem wydana publikacja gwarantuje 80 punktów w procesie ewaluacji naukowej. Do 29 maja br. oferowany jest bezpłatny druk w cenie usług wydawniczych. Szczegóły oferty są określane w indywidualnej wycenie.

Informacje na temat inicjatywy dostępne są na stronie internetowej publikujznami.pwn.pl