Biuletyn PW / Studenci Doktoranci Absolwenci / Grant Rektora dla Koła Naukowego CMYK

Grant Rektora dla Koła Naukowego CMYK

W 2017 r. Koło Naukowe CMYK pozyskało Grant Rektora na przygotowanie projektów etykiet samoprzylepnych związanych z kierunkiem studiów Papiernictwo i Poligrafia na Wydziale Inżynierii Produkcji PW oraz kołem naukowym CMYK.

Etykiety miały na celu rozbudzenie kreatywności studentów i rozbudowanie ich warsztatu w zakresie grafiki komputerowej, a także przebadanie procesu technologicznego produkcji etykiet samoprzylepnych i jakości uzyskiwanego wydruku. W wyniku realizacji grantu powstały bardzo ciekawe projekty. Autorami materiałów są członkowie czteroosobowego zespołu studentów: Jakub Gruszewski i Kinga Nguyen Hong - studenci drugiego i czwartego roku studiów inżynierskich w ZTP, którzy opracowali projekty etykiet oraz Magdalena Suska i Tomasz Murawski - studenci trzeciego roku studiów inżynierskich, odpowiedzialni za pomiary i analizę wyników badań. Opiekunem grupy i kierownikiem grantu została dr inż. Marta Gajadhur.

Zespół pracujący nad projektem grantu: od lewej Magdalena Suska, Tomasz Murawski, Kinga Nguyen Hong, Jakub Gruszewski oraz dr inż. Marta Gajadhur - opiekun koła naukowego.

Tekst na bazie kwadratu

Etykiety przedstawione poniżej stanowią autorski, typograficzny projekt Jakuba Gruszewskiego. Autor swoim pracom starał się nadać geometryczny charakter i postanowił rozplanować tekst na bazie kwadratu - pięć na pięć pól. Przenoszenie słów, niezgodne z poprawną pisownią ma pokazać, że inżynier powinien myśleć nieszablonowo i że nie każdy problem uda się rozwiązać przestrzegając ściśle określonych zasad. Krój napisu ,,POLITECHNIKA” swoją formą nawiązuje do pracy inżyniera. Znaki przypominające wymiarowanie mają na celu zwrócenie uwagi na zajęcia projektowe, wykonywane na papierze lub komputerze. Tekstura z zabrudzeniami udowadnia, że w pracy inżyniera trzeba sobie czasem pobrudzić ręce podczas budowania lub obsługiwania maszyn. Krój napisu ,,WARSZAWSKA” nawiązuje do pełnych pomysłów umysłów studentów Politechniki Warszawskiej oraz ich nieszablonowego myślenia.

Formy liter przeplatają się z drugą częścią napisu, wychodzą przed niego lub chowają się za nim. Symbolizuje to chęć do eksperymentowania i przekraczania granic, zarówno naukowych, jak i społecznych.

Autor projektu: Jakub Gruszewski

Autor projektu: Jakub Gruszewski

Autor projektu: Jakub Gruszewski

Elementy kół zębatych

Poniższe etykiety to autorski projekt Kingi Nguyen Hong. Elementy kół zębatych i kluczy mają na celu podkreślenie mechanicznego charakteru wydziału, na którym studiują studenci KN CMYK.

Autor projektu: Kinga Nguyen Hong

Motyw gryfa

Kinga Nguyen Hong przygotowała również etykiety wykorzystujące motyw gryfa, który od średniowiecza jest symbolem drukarzy i introligatorów. Nawiązuje tym samym do Zakładu Technologii Poligraficznych, w którym studiuje autorka projektu. Jego kolorystyka została zaprojektowana w barwach pierwszorzędowych: cyjan, magenta, żółty, czarny (CMYK) oraz w barwach drugorzędowych: czerwonej, zielonej i niebieskiej (RGB), które są bardzo ważne z poligraficznego punktu widzenia. Podzielenie gryfa na drobne elementy w różnej kolorystyce symbolizuje obraz drukowy tworzony z punktów rastrowych. Etykiety zostały przygotowane w dwóch wersjach, wersji z pełną nazwą zakładu oraz nazwą zwyczajową.

Autor projektu: Kinga Nguyen Hong

Zakład Technologii Poligraficznych

Ideą stojącą za projektem, który przygotował Jakub Gruszewski było przybliżenie odbiorcom terminu „poligrafia”. Sprowadzanie tej szerokiej gałęzi poligrafii do terminu najbliższego ludziom nie działającym w branży do tzw. drukowania jest dość ograniczające. Dlatego na etykiecie, oprócz domowej drukarki, wytrawni obserwatorzy dostrzegą symbole i uproszczone ikonki kojarzące się z różnymi dziedzinami poligrafii, tj.: pasery, test kontrolny barw, znaczniki cięcia. W tle można zbaczać delikatny, powtarzający się wzór w odcieniach szarości, na który składają się między innymi puszki z farbą, próbniki kolorów czy zwoje papieru.

Autor projektu: Jakub Gruszewski

Koło Naukowe CMYK

Ostatni z projektów przedstawia nazwę Koła Naukowego CMYK. Autor - Jakub Gruszewski w swojej pracy wykorzystał nazwę koła, będącą skrótem czterech podstawowych farb procesowych, tzn.: cyan (zielononiebieski), magenta (purpurowy), yellow (żółty) oraz black (czarny). Same litery są wykonane z geometryczną precyzją, co ma symbolizować dokładność i sumienność członków koła. Ciemniejsze litery zostały umieszczone na jaśniejszych polach, co ma podkreślać, że za każdym projektem stoi dużo więcej pracy niż mogłoby się pierwotnie wydawać. Litera ,,C” jest obrócona o 180° w stosunku do normalnego zapisu, co wprowadza symetrię względem litery K. Dodatkowo nazwa koła zapisana jest też w jednym wierszu.

Etykieta zaprojektowana dla KN CMYK (autor: Jakub Gruszewski)

Projekty etykiet wydrukowano dzięki uprzejmości firmy Mark Andy Polska Sp. z o.o. na maszynie Mark Andy Digital One. Przygotowano je w trzech wersjach: bez uszlachetnia powierzchni, z zastosowaniem lakieru utrwalanego światłem UVLED oraz w wersji laminowanej folią cast and cure z efektem holograficznym. Zbadano je również pod względem uzyskanej jakości wydruku i reprodukcji barw.

Koło Naukowe CMYK działa przy Zakładzie Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji. Jego celem jest poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów z zakresu technologii produkcji poligraficznej, przetwarzania informacji graficznej oraz zagadnień DTP. Zadaniem koła jest również aktywizowanie studentów, zachęcanie ich do działania, rozwoju, nawiązywania kontaktów i przyjaźni. Członkowie koła biorą aktywny udział w promocji Zakładu Technologii Poligraficznych oraz Wydziału Inżynierii Produkcji. Zaliczają się również do głównych twórców kalendarza akademickiego przygotowywanego co roku dla Politechniki Warszawskiej.

Źródło/zdjęcia: Wydział Inżynierii Produkcji (dr inż. Marta Gajadhur, Jakub Gruszewski).

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI