European Engineering Team w Politechnice Warszawskiej

W dniach 4-8 kwietnia 2016 r. Politechnika Warszawska była gospodarzem pierwszego spotkania „European Engineering Team” (EET) w ramach Partnerstw Strategicznych programu Erasmus+.

EET składa się z 13 studentów i 3 opiekunów z uczelni uczestniczących w projekcie: TU Berlin (Niemcy), NTNU (Norwegia), Politecnico di Milano (Włochy) i Politechniki Warszawskiej. W projekcie bierze udział 3 studentów Politechniki Warszawskiej, którzy studiują na Wydziałach: Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, Inżynierii Produkcji oraz Samochodów i Maszyn Roboczych.

Uczestnicy spotkania European Engineering Team w PW/fot. CWM PW

Podczas spotkania studenci pracowali nad określeniem celów projektu. Po powrocie do macierzystych uczelni, studenci będą kontynuowali swoje działania i spotykali się podczas telekonferencji.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej: http://engineering-team.net.

Źródło: CWM PW