Biuletyn PW / Studenci Doktoranci Absolwenci / Dyplom dla Studentów-Wynalazców z Politechniki Warszawskiej

Dyplom dla Studentów-Wynalazców z Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska otrzymała dyplom za udział studentów uczeni w ogólnopolskim konkursie Student-Wynalazca, będący wyrazem kształtowania kultury innowacyjności i propagowania idei ochrony własności intelektualnej w środowisku młodzieży akademickiej.

Organizatorem konkursu jest Politechnika Świętokrzyska. Adresatami są studenci, doktoranci i absolwenci, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku, wzoru użytkowego bądź przemysłowego, zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłaszane wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej i których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Konkurs objęto honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrodą był m.in. udział w 46. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie oraz 12. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2018.

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Im słabsze ciało,
tym silniej nami rządzi

 

 

Jean-Jacques Rousseau

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW