Terminy posiedzeń Senatu PW

Sala Senatu

W poniższej informacji publikujemy obowiązujące terminy posiedzeń Senatu Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2022/2023.

Posiedzenia Senatu PW odbędą się w następujących terminach:

XXII posiedzenie (ostatnie w roku akademickim 2021/2022) - 21 września 2022 r.

XXIII posiedzenie - 26 października 2022 r.

XXIV posiedzenie - 30 listopada 2022 r. (15 listopada 2022 r. - uroczyste posiedzenie Senatu w ramach obchodów Święta PW)

XXV posiedzenie - 21 grudnia 2022 r.

XXVI posiedzenie - 25 stycznia 2023 r.

XXVII posiedzenie - 22 lutego 2023 r.

XXVIII posiedzenie - 29 marca 2023 r.

XXIX posiedzenie - 26 kwietnia 2023 r.

XXX posiedzenie - 31 maja 2023 r.

XXXI posiedzenie - 28 czerwca 2023 r.

XXXII posiedzenie - 20 września 2023 r.