Nominacje profesorskie 2023

Informacja zawiera zestawienie komunikatów o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora oraz o nadaniu stopnia profesora Politechniki Warszawskiej, prezentowane na poszczególnych posiedzeniach Senatu Uczelni.

Posiedzenie Senatu z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- prof. dr hab. inż. Mieczysław Poniewski z Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii.

2)

- prof. dr hab. inż. Adam Szeląg z Wydziału Elektrycznego.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Piotr Lichota z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa,

- dr hab. inż. arch. Anna Majewska z Wydziału Geodezji i Kartografii,

- dr hab. inż. Kamil Paduszyński z Wydziału Chemicznego.

Posiedzenie Senatu z dnia 29 marca 2023 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 14 lutego 2023 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne:
dr. hab. inż. Dominikowi Jerzemu Jańczewskiemu z Wydziału Chemicznego.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- prof. dr hab. Wojciech Knap z Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

2)

- prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Paweł Gepner z Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

2)

- dr inż. Krzysztof Kukiełka z Wydziału Mechatroniki,

- dr inż. Paweł Wnuk z Wydziału Mechatroniki.

Posiedzenie Senatu z dnia 22 lutego 2023 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 2 lutego 2023 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja: dr. hab. inż. Przemysławowi Henrykowi Bieckowi z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk z Wydziału Fizyki,

- prof. dr hab. inż. Leszek Sałbut z Wydziału Mechatroniki.

2)

- prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński z Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii.

3)

- prof. dr hab. inż. Adam Proń z Wydziału Chemicznego.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Paweł Maksimowski z Wydziału Chemicznego,

- dr hab. inż. Ewa Zygadło-Monikowska z Wydziału Chemicznego.

2)

- dr hab. inż. Krzysztof Kochanek z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Zdjęcie prof. Krzysztofa Zaremby, Rektora PW z naukowcami, którzy otrzymali nominacje profesorskie

Posiedzenie Senatu z dnia 25 stycznia 2023 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 21 grudnia 2022 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria biomedyczna:
dr. hab. inż. Markowi Pawlikowskiemu z Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński z Wydziału Geodezji i Kartografii.

2)

- prof. dr hab. Alina Maciejewska z Wydziału Geodezji i Kartografii.

3)

- prof. dr hab. inż. Piotr Olszewski z Wydziału Inżynierii Lądowej.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur z Wydziału Chemicznego,

- dr hab. inż. Marta Królikowska z Wydziału Chemicznego,

- dr hab. inż. Rafał Krupiński z Wydziału Elektrycznego,

- dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj z Wydziału Elektrycznego,

- dr hab. inż. Maciej Trusiak z Wydziału Mechatroniki.

2)

- dr Francesco dell'Isola z Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

3)

- dr. hab. inż. Leonid Moroz z Wydziału Mechanicznego Technologicznego.