Nominacje profesorskie 2022

Informacja zawiera zestawienie komunikatów o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora oraz o nadaniu stopnia profesora Politechniki Warszawskiej, prezentowane na poszczególnych posiedzeniach Senatu Uczelni.

Posiedzenie Senatu z dnia 21 grudnia 2022 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- prof. dr hab. Marek Wasiucionek z Wydziału Fizyki.

2)

- prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora uczelni został zatrudniony przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Aleksander Urbaniak z Wydziału Fizyki.

Posiedzenie Senatu z dnia 30 listopada 2022 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora został zatrudniony przez Rektora PW

1)

- prof. dr hab. inż. Paweł Licznar z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Łukasz Makowski z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

2)

- dr hab. inż. Marlena Piekut z Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

Posiedzenie Senatu z dnia 26 października 2022 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 5 września 2022 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika:
dr. hab. inż. Mateuszowi Jakubowi Śmietanie z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski z Wydziału Chemicznego.

2)

- prof. dr hab. Marek Maciejczak z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

3)

- prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk z Wydziału Transportu.

4)

- prof. dr hab. inż. Wanda Ziemkowska z Wydziału Chemicznego.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. Bartosz Kołodziejek z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych;

- dr hab. inż. Marek Kostecki z Wydziału Inżynierii Materiałowej;

- dr hab. Kamil Szpojankowski z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych;

- dr hab. inż. Joanna Zdunek z Wydziału Inżynierii Materiałowej.

2)

- dr hab. inż. Agnieszka Malesińska z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

3)

- dr hab. inż. Agata Pierścieniak z Wydziału Zarządzania.

Posiedzenie Senatu z dnia 21 września 2022 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- prof. dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych;

- prof. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński z Wydziału Mechatroniki;

- prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych;

- prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;

- prof. dr hab. inż. Andrzej Reński z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych;

- prof. dr hab. Wiesław Sasin z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.

2)

- prof. dr hab. inż. Marek Gliński z Wydziału Chemicznego.

3)

- prof. dr hab. inż. Jan Mulawka z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych;

- prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek z Wydziału Mechanicznego Technologicznego;

- prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska z Wydziału Inżynierii Lądowej;

- prof. dr hab. inż. Janusz Sosnowski z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych;

- prof. dr hab. inż. Henryk Zobel z Wydziału Inżynierii Lądowej.

4)

- prof. dr hab. inż. Janusz Płocharski z Wydziału Chemicznego.

5)

- prof. dr hab. inż. Dariusz Sawicki z Wydziału Elektrycznego.

6)

- prof. dr inż. Andrzej Stankiewicz z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

 

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. Katarzyna Budzyńska z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

2)

- dr hab. inż. Maciej Grzenda z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych;

- dr hab. Bogusława Karpińska z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych;

- dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka z Wydziału Chemicznego.

3)

- dr hab. inż. Grzegorz Dzierżanowski z Wydziału Inżynierii Lądowej;

- dr hab. inż. Apoloniusz Kodura z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;

- dr hab. inż. Piotr Marek z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa;

- dr inż. Leszek Wawrzyniuk z Wydziału Mechatroniki.

3)

- dr hab. inż. Łukasz Kolimas z Wydziału Elektrycznego;

- dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska z Wydziału Zarządzania;

- dr hab. Andrzej Wodecki z Wydziału Zarządzania.

4)

- dr hab. inż. Cezary Senderowski z Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

5)

- dr hab. inż. Jacek Garbarski z Wydziału Mechanicznego Technologicznego;

- dr hab. Irmina Herburt z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych;

- dr hab. inż. Ryszard Maroński z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa;

- dr hab. inż. Andrzej Pachuta z Wydziału Geodezji i Kartografii;

- dr hab. inż. Antoni Szafranek z Wydziału Geodezji i Kartografii.

6)

- dr hab. inż. Jan Bagiński z Wydziału Mechanicznego Technologicznego;

- dr hab. inż. Bernard Zawada z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Posiedzenie Senatu z dnia 22 czerwca 2022 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 1 czerwca 2022 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych:
w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika:
dr. hab. inż. Maciejowi Ludomirowi Ławryńczukowi z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych;
dr. hab. inż. Januszowi Marcowi z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych;

w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja:
dr. hab. inż. Mateuszowi Piotrowi Malanowskiemu z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- prof. dr hab. inż. Roman Barlik z Wydziału Elektrycznego;

- prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz z Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych;

- prof. dr hab. inż. Krzysztof Janiszowski z Wydziału Mechatroniki;

- prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski z Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych;

- prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein z Wydziału Mechatroniki;

- prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych;

- prof. dr hab. inż. Yuriy Pyr’yev z Wydziału Mechanicznego Technologicznego;

- prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak z Wydziału Elektrycznego;

- prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych;

- prof. dr hab. inż. Mateusz Turkowski z Wydziału Mechatroniki;

- prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński z Wydziału Transportu.

2)

- prof. dr hab. inż. Adam Bieńkowski z Wydziału Mechatroniki;

- prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych;

- prof. dr hab. Franciszek Krok z Wydziału Fizyki;

- prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal z Wydziału Transportu.

2)

- dr inż. Maciej Bodnicki z Wydziału Mechatroniki;

- dr hab. inż. Jarosław Korzeb z Wydziału Transportu;

- dr hab. inż. Piotr Tomczuk z Wydziału Transportu.

3)

- dr hab. inż. Paweł Falaciński z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;

- dr inż. Grażyna Rembielak ze Szkoły Biznesu.

4)

- dr hab. inż. Dariusz Jarząbek z Wydziału Mechatroniki.

5)

- dr hab. inż. Przemysław Dymarski z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych;

- dr inż. Janusz Igielski z Wydziału Mechatroniki;

- dr hab. inż. Mirosław Lewandowski z Wydziału Elektrycznego;

- dr hab. inż. Tadeusz Maciołek z Wydziału Elektrycznego;

- dr hab. inż. Jerzy Marzecki z Wydziału Elektrycznego.

6)

- dr hab. inż. Waldemar Izdebski z Wydziału Zarządzania.

7)

- dr hab. inż. Grzegorz Pankanin z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Posiedzenie Senatu z dnia 25 maja 2022 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2022 r.

nadał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna: dr. hab. inż. Markowi Januszowi Glińskiemu z Wydziału Chemicznego.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- prof. dr hab. inż. Zdobysław Goraj z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa.

2)

- prof. dr hab. inż. Mirosław Nader z Wydziału Transportu.

3)

- prof. dr hab. inż. Roman Nagórski z Wydziału Inżynierii Lądowej.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Wojciech Domitrz z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych,

- dr hab. inż. Wojciech Wojtasiak z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

2)

- dr hab. inż. Adam Rosiński z Wydziału Transportu.

3)

- dr hab. inż. Anna Stelmach z Wydziału Transportu.

4)

- dr Barbara Roszkowska-Lech z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.

5)

- dr hab. inż. Andrzej Pfitzner z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

6)

- dr hab. inż. Tadeusz Waściński z Wydziału Zarządzania.

7)

- dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki z Wydziału Zarządzania.

Posiedzenie Senatu z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- prof. dr hab. inż. Jerzy Krupka z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

2)

- prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski z Wydziału Elektrycznego.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Jacek Misiurewicz z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

2)

- dr hab. inż. Sławomir Bielecki z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa,

- dr hab. inż. Roman Jaskulski z Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii.

3)

- dr hab. inż. Wojciech Szynkiewicz z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

4)

- dr hab. Marcin Koszowy z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

5)

- dr hab. inż. Marian Kowalewski z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

Posiedzenie Senatu z dnia 23 marca 2022 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- prof. dr hab. inż. Jacek Senkara z Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

2)

- prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak z Wydziału Elektrycznego.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Grzegorz Klekot z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych,

- dr hab. inż. Marek Pawlikowski z Wydziału Mechanicznego Technologicznego,

- dr hab. inż. Katarzyna Rostek z Wydziału Zarządzania.

2)

- dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych,

- dr hab. inż. Aldona Kluczek z Wydziału Mechanicznego Technologicznego,

- dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Posiedzenie Senatu z dnia 23 lutego 2022 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński z Wydziału Elektrycznego.

2)

- prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa z Wydziału Mechanicznego Technologicznego,

- prof. dr hab. inż. Wiesław Kuźmicz z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

3)

- prof. dr hab. inż. Piotr Ostalczyk z Wydziału Elektrycznego.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Artur Badyda z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. 

2)

- dr hab. inż. arch. Radosław Achramowicz z Wydziału Architektury.

3)

- dr hab. inż. Paweł Gepner z Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

4)

- dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz z Wydziału Zarządzania.

Posiedzenie Senatu z dnia 26 stycznia 2022 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 14 grudnia 2021 r.

nadał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych: dr. hab. inż. Piotrowi Pawłowi Woyciechowskiemu z Wydziału Inżynierii Lądowej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 20 grudnia 2021 r.

nadał tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych: dr hab. Katarzynie Grebieszkow z Wydziału Fizyki.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora został zatrudniony przez Rektora PW

1)

- prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko z Wydziału Mechatroniki.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski z Wydziału Elektrycznego. 

2)

- dr hab. inż. Antoni Rożeń z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej.