Nominacje profesorskie 2022

Informacja zawiera zestawienie komunikatów o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora oraz o nadaniu stopnia profesora Politechniki Warszawskiej, prezentowane na poszczególnych posiedzeniach Senatu Uczelni.

Posiedzenie Senatu z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- prof. dr hab. inż. Jerzy Krupka z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

2)

- prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski z Wydziału Elektrycznego.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Jacek Misiurewicz z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

2)

- dr hab. inż. Sławomir Bielecki z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa,

- dr hab. inż. Roman Jaskulski z Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii.

3)

- dr hab. inż. Wojciech Szynkiewicz z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

4)

- dr hab. Marcin Koszowy z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

5)

- dr hab. inż. Marian Kowalewski z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

Posiedzenie Senatu z dnia 23 marca 2022 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- prof. dr hab. inż. Jacek Senkara z Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

2)

- prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak z Wydziału Elektrycznego.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Grzegorz Klekot z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych,

- dr hab. inż. Marek Pawlikowski z Wydziału Mechanicznego Technologicznego,

- dr hab. inż. Katarzyna Rostek z Wydziału Zarządzania.

2)

- dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych,

- dr hab. inż. Aldona Kluczek z Wydziału Mechanicznego Technologicznego,

- dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Posiedzenie Senatu z dnia 23 lutego 2022 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński z Wydziału Elektrycznego.

2)

- prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa z Wydziału Mechanicznego Technologicznego,

- prof. dr hab. inż. Wiesław Kuźmicz z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

3)

- prof. dr hab. inż. Piotr Ostalczyk z Wydziału Elektrycznego.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Artur Badyda z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. 

2)

- dr hab. inż. arch. Radosław Achramowicz z Wydziału Architektury.

3)

- dr hab. inż. Paweł Gepner z Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

4)

- dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz z Wydziału Zarządzania.

Posiedzenie Senatu z dnia 26 stycznia 2022 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 14 grudnia 2021 r.

nadał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych: dr. hab. inż. Piotrowi Pawłowi Woyciechowskiemu z Wydziału Inżynierii Lądowej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 20 grudnia 2021 r.

nadał tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych: dr hab. Katarzynie Grebieszkow z Wydziału Fizyki.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora został zatrudniony przez Rektora PW

1)

- prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko z Wydziału Mechatroniki.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora uczelni zostali zatrudnieni przez Rektora PW

1)

- dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski z Wydziału Elektrycznego. 

2)

- dr hab. inż. Antoni Rożeń z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej.