Biuletyn PW / Senat / Nominacje profesorskie 2013 i 2014

Nominacje profesorskie 2013 i 2014

Poniżej przedstawiamy komunikaty o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora oraz o nadaniu stopnia profesora PW, prezentowane na poszczególnych posiedzeniach Senatu Uczelni.

Posiedzenie Senatu z dnia 17 grudnia 2014 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 września 2019 r. została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. Ewa Bednarczuk zatrudniona w Zakładzie Projektowania Systemów CAD/CAM
i Komputerowego Wspomagania Medycyny na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 30 listopada 2019 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:
 
- dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki zatrudniony w Zakładzie Informatyki Gospodarczej na Wydziale Zarządzania
 
- dr hab. inż. Marek Radomski zatrudniony w Zakładzie Mechaniki i Technik Uzbrojenia w Instytucie Mechaniki i Poligrafii na Wydziale Inżynierii Produkcji

- dr hab. inż. Jacek Rąbkowski zatrudniony w Zakładzie Elektroniki Przemysłowej w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym.

Na zdjęciu od prawej: prof. Ewa Bednarczuk, prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. Marek Radomski, prof. Jacek Rąbkowski

Na zdjęciu od prawej: prof. Ewa Bednarczuk, prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. Marek Radomski, prof. Jacek Rąbkowski

 

Posiedzenie Senatu z dnia 19 listopada 2014 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2014 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda zatrudniony w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Energetycznych w Instytucie Technik Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 września 2016 r. została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. dr hab. Ewa Latoszek zatrudniona w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych PW Filii w Płocku.

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 listopada 2014 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania prof. dr hab. Aleksander Brzeziński zatrudniony w Katedrze Geodezji i Astronomii Geodezyjnej na Wydziale Geodezji i Kartografii.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 31 października 2019 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:
 
- dr hab. inż. Katarzyna Pluta zatrudniona w Katedrze Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego na Wydziale Architektury
 
- dr hab. inż. Paweł Popielski zatrudniony w Zakładzie Budownictwa Wodnego i Hydrauliki na Wydziale Inżynierii Środowiska

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 30 listopada 2019 r. została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Wioletta Podgórska zatrudniona w Zakładzie Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

 

Posiedzenie Senatu z dnia 22 października 2014 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2014 r. na czas nieokreślony zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:

- prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda zatrudniony w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Energetycznych w Instytucie Technik Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa

- prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski zatrudniony w Zakładzie Technik Komputerowych w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 września 2019 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:

- dr hab. inż. Robert Głębocki zatrudniony w Zakładzie Automatyki i Osprzętu Lotniczego w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa

- dr hab. inż. Marek Wojtyra zatrudniony w Zakładzie Teorii Maszyn i Robotów w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa

- dr hab. inż. Dorota Zawieska zatrudniona w Zakładzie Fotogrametrii, Teledetekcji  i Systemów Informacji Przestrzennej na Wydziale Geodezji i Kartografii

- dr hab. inż. Janusz Zachara zatrudniony w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego na Wydziale Chemicznym

- dr hab. inż. Joanna Ryszkowska zatrudniona w Zakładzie Materiałów Ceramicznych i Polimerowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 września 2016 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski zatrudniony w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

- prof. dr hab. Ewa Latoszek zatrudniona w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 września 2017 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. inż. Marek Sierakowski zatrudniony w Zakładzie Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 września 2018 r. został zatrudniony przez Rektora PW  na podstawie umowy o pracę dr hab. Andrzej Biłat zatrudniony w Zakładzie Filozofii na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 września 2019 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- dr hab. Zofia Kowalewska zatrudniona w Zakładzie Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska w Instytucie Budownictwa na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

- dr hab. Ewa Bednarczuk zatrudniona w Zakładzie Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych

- dr hab. inż. Joanna Radziejewska zatrudniona w Zakładzie Obróbek Wykańczających i Erozyjnych w Instytucie Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii Produkcji

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 31 października 2019 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. nzw. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski zatrudniony w Zakładzie Podstaw Konstrukcji w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa

- prof. nzw. dr hab. Ewa Karwowska zatrudniona w Zakładzie Biologii na Wydziale Inżynierii Środowiska

- prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga zatrudniony w Zakładzie Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych na Wydziale Inżynierii Środowiska

- prof. nzw. dr hab. inż. Monika Załęska-Radziwiłł zatrudniona w Zakładzie Biologii na Wydziale Inżynierii Środowiska

 

Posiedzenie Senatu z dnia 27 września 2014 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 28 lipca 2014 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr. hab. inż. Andrzejowi Jakubiakowi zatrudnionemu w Zakładzie Telekomunikacyjnych Systemów Optoelektronicznych w Instytucie Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2014 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr. hab. inż. Przemysławowi Rokicie zatrudnionemu w Zakładzie Grafiki Komputerowej w Instytucie Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 lipca 2014 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba zatrudniony w Zakładzie Elektroniki Jądrowej i Medycznej w Instytucie Radioelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:

- dr hab. inż. Marek Rozenek zatrudniony w Zakładzie Obróbek Wykańczających i Erozyjnych w Instytucie Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii Produkcji

- dr hab. inż. Janusz Walo zatrudniony w Katedrze Geodezji i Astronomii Geodezyjnej na Wydziale Geodezji i Kartografii

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. nzw. dr hab. inż. Jolanta Podedworna zatrudniona w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków na Wydziale Inżynierii Środowiska
 
- prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Górska zatrudniona na Wydziale Zarządzania
 
- prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński zatrudniony w Zakładzie Automatyzacji, Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem w Instytucie Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii Produkcji
 
- prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Czarnocki zatrudniony w Zakładzie Samolotów i Śmigłowców w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Werpachowski zatrudniony w Zakładzie Systemów Zapewniania Jakości w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 września 2019 r. została zatrudniona przez Rektora PW  na podstawie aneksu do mianowania dr hab. inż. Renata Walczak zatrudniona w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 września 2019 r.został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. inż. Stefan Jakucewicz zatrudniony w Zakładzie Technologii Poligraficznych w Instytucie Mechaniki i Poligrafii na Wydziale Inżynierii Produkcji.

 

Posiedzenie Senatu z dnia 25 czerwca 2014 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisku profesora nadzwyczajnego od dnia 1 czerwca 2014 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Krzysztof Zboiński zatrudniony w Zakładzie Infrastruktury Transportu na Wydziale Transportu.

Na stanowisku profesora nadzwyczajnego od dnia 1 czerwca 2014 r.do dnia 31 maja 2019 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:

- dr hab. inż. Mieczysław Kwaśniak zatrudniony w Zakładzie Geodezji Inżynieryjnej i Pomiarów Szczegółowych na Wydziale Geodezji i Kartografii

- dr hab. inż. Krzysztof Siwek zatrudniony w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych na Wydziale Elektrycznym

- dr hab. inż. Jan Słyk zatrudniony w Katedrze Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury

- dr hab. inż. Robert Zalewski zatrudniony w Zakładzie Technik Komputerowych w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych

Na stanowisku profesora nadzwyczajnego od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 maja 2019 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Parol zatrudniony w Zakładzie Sieci i Systemów Elektroenergetycznych w Instytucie Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym

- prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski zatrudniony w Katedrze Inżynierii Procesów Zintegrowanych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej

- prof. nzw. dr hab. inż. Marian Gieras zatrudniony w Zakładzie Silników Lotniczych w Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa

- prof. nzw. dr hab. inż. Michał Urbański zatrudniony w Zakładzie Badań Strukturalnych na Wydziale Fizyki

 

Posiedzenie Senatu z 21 maja 2014 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 27 marca 2013 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych:

- dr. hab. inż. Pawłowi Gieryczowi zatrudnionemu w Zakładzie Procesów Rozdzielania na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej

- dr. hab. inż. Włodzimierzowi Kasprzakowi zatrudnionemu w Zakładzie Sterowania Systemów w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:

- dr hab. inż. Grzegorz Krzesińskizatrudniony w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa

- dr hab. inż. Witold Marowski zatrudniony w Zakładzie Maszyn Budowlanych w Instytucie Maszyn Roboczych Ciężkich na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Józef Dygas zatrudniony w Zakładzie Joniki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. została zatrudniona przez Rektora PW  na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. Anna Gołębiowska zatrudniona w Zakładzie Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 września 2014 r.do dnia 31 sierpnia 2019 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania dr hab. inż. Jarosław Domański zatrudniony w Zakładzie Zarządzania Strategicznego na Wydziale Zarządzania.

 

Posiedzenie Senatu z 16 kwietnia 2014 r.

Komunikat o nadaniu stopnia profesora Politechniki Warszawskiej 

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 kwietnia 2014 r. na czas nieokreślony zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:

- prof. dr hab. inż. Krzysztof Sikorski, zatrudniony w Zakładzie Projektowania Materiałów na Wydziale Inżynierii Materiałowej

- prof. dr hab. inż. Krzysztof Zdunek, zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Powierzchni na Wydziale Inżynierii Materiałowej

- prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski, zatrudniony w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków na Wydziale Inżynierii Środowiska

- prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz, zatrudniony w Zakładzie Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki

 Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 kwietnia 2014 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski, zatrudniony w Katedrze Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym. 

 Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2019 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:

- dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, zatrudniony w Zakładzie Optoelektroniki w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

- dr hab. inż. Janusz Ewertowski, zatrudniony w Zakładzie Mechaniki i Technik Uzbrojenia w Instytucie Mechaniki i Poligrafii na Wydziale Inżynierii Produkcji

 

Posiedzenie Senatu z 19 marca 2014 r. 

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 17 stycznia 2013 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr. hab. inż. Henrykowi Kaproniowi, zatrudnionemu w Zakładzie Racjonalnego Użytkowania Energii w Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 19 lutego 2014 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr. hab. inż. Krzysztofowi Kałużyńskiemu, zatrudnionemu w Zakładzie Inżynierii Biomedycznej w Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechatroniki.

Komunikat o nadaniu stopnia profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 marca 2014 r. na czas nieokreślony została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. Małgorzata Igalson zatrudniona w Zakładzie Półprzewodników na Wydziale Fizyki

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 28 lutego 2019 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. nzw. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn, zatrudniony w Zakładzie Radiokomunikacji w Instytucie Radioelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

 - dr hab. inż. Bogumił Wronka, zatrudniony w Zakładzie Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn w Instytucie Inżynierii Mechanicznej na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

 

Posiedzenie Senatu z 5 lutego 2014 r.

Komunikat o nadaniu stopnia profesora Politechniki Warszawskiej 

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia 31 stycznia 2019 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. nzw. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki, zatrudniony w Zakładzie Informatyki i Badań Jakości Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska

- dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, zatrudniony w Zakładzie Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych na Wydziale Inżynierii Środowiska

 

Posiedzenie Senatu z 18 grudnia 2013 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 12 listopada 2013 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr. hab. inż. Krzysztofowi Walczakowi, zatrudnionemu w Zakładzie Systemów Informacyjnych w Instytucie Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 12 listopada 2013 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych dr. hab. Maciejowi Mindurowi, zatrudnionemu w Zakładzie Polityki Społeczno-Gospodarczej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.

Komunikat o nadaniu stopnia profesora Politechniki Warszawskiej 

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 grudnia 2013 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania, prof. dr hab. Leszek Jasiński, zatrudniony w Zakładzie Polityki Społeczno-Gospodarczej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 30 listopada 2018 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- dr hab. Leszek Pysiak, zatrudniony w Zakładzie Geometrii Różniczkowej na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych

- dr hab. inż. Andrzej Zalewski, zatrudniony w Katedrze Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 30 września 2015 r. została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr inż. Magdalena Staniszkis, zatrudniona w Zakładzie Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego na Wydziale Architektury.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 30 listopada 2018 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:

- dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Spajania w Instytucie Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii Produkcji.

- dr hab. inż. Marek Woźniak, zatrudniony w Zakładzie Geodezji Inżynieryjnej i Pomiarów Szczegółowych na Wydziale Geodezji i Kartografii.

- dr hab. inż. Tomasz Kozacki, zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Fotonicznej w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki na Wydziale Mechatroniki.

- dr hab. inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś, zatrudniona w Zakładzie Mechaniki Stosowanej w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki na Wydziale Mechatroniki.

 - dr hab. inż. Anna Dybczyńska-Bułyszko, zatrudniona w Zakładzie Architektury Współczesnej, Wnętrz i Form Przemysłowych na Wydziale Architektury.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 stycznia 2014 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Gerard Cybulski, zatrudniony w Zakładzie Elektroniki Medycznej i Przemysłowej w Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechatroniki.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, zatrudniona w Zakładzie Sterowania Systemów w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

 

 Posiedzenie Senatu z 20 listopada 2013 r.

Komunikat o nadaniu stopnia profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 czerwca 2013 r. do dnia 31 maja 2018 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania dr hab. inż. Jerzy Sobiecki, zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Powierzchni na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 30 września 2018 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Yuriy Pyr’yev, zatrudniony w Zakładzie Technologii Poligraficznych w Instytucie Mechaniki i Poligrafii na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 30 listopada 2018 r. została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Katarzyna Konopka, zatrudniona w Zakładzie Materiałów Ceramicznych i Polimerowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 30 września 2019 r. została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. Irmina Herburt, zatrudniona w Zakładzie Podstaw Geometrii na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

 

Nominacje profesorskie 2015

CYTAT TYGODNIA

"

 

Motywacja jest tym, co pozwala Ci zacząć, nawyk jest tym,
co pozwala Ci wytrwać

Jim Ryun

"

31
Lip

Obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

16:30 - 1 Sie 17:00

7
Wrz

Konferencja Technicznej Kontroli Zapór

00:00 - 10 Wrz 00:00

13
Wrz

Graphene and other 2D materials - konferencja

00:00 - 15 Wrz 00:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

00:00 - 23 Wrz 00:00

20
Wrz

Bezpieczeństwo energetyczne - konferencja

00:00 - 21 Wrz 00:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

16
Paź

Targi KONIK 2021

09:00 - 17 Paź 16:00

16
Lis

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa DEMIST'21

08:00 - 17 Lis 20:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI