Nominacje profesorskie 2013 i 2014

Poniżej przedstawiamy komunikaty o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora oraz o nadaniu stopnia profesora PW, prezentowane na poszczególnych posiedzeniach Senatu Uczelni.

Posiedzenie Senatu z dnia 17 grudnia 2014 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 września 2019 r. została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. Ewa Bednarczuk zatrudniona w Zakładzie Projektowania Systemów CAD/CAM
i Komputerowego Wspomagania Medycyny na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 30 listopada 2019 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:
 
- dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki zatrudniony w Zakładzie Informatyki Gospodarczej na Wydziale Zarządzania
 
- dr hab. inż. Marek Radomski zatrudniony w Zakładzie Mechaniki i Technik Uzbrojenia w Instytucie Mechaniki i Poligrafii na Wydziale Inżynierii Produkcji

- dr hab. inż. Jacek Rąbkowski zatrudniony w Zakładzie Elektroniki Przemysłowej w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym.

Na zdjęciu od prawej: prof. Ewa Bednarczuk, prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. Marek Radomski, prof. Jacek Rąbkowski

Na zdjęciu od prawej: prof. Ewa Bednarczuk, prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. Marek Radomski, prof. Jacek Rąbkowski

 

Posiedzenie Senatu z dnia 19 listopada 2014 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2014 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda zatrudniony w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Energetycznych w Instytucie Technik Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 września 2016 r. została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. dr hab. Ewa Latoszek zatrudniona w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych PW Filii w Płocku.

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 listopada 2014 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania prof. dr hab. Aleksander Brzeziński zatrudniony w Katedrze Geodezji i Astronomii Geodezyjnej na Wydziale Geodezji i Kartografii.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 31 października 2019 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:
 
- dr hab. inż. Katarzyna Pluta zatrudniona w Katedrze Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego na Wydziale Architektury
 
- dr hab. inż. Paweł Popielski zatrudniony w Zakładzie Budownictwa Wodnego i Hydrauliki na Wydziale Inżynierii Środowiska

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 30 listopada 2019 r. została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Wioletta Podgórska zatrudniona w Zakładzie Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

 

Posiedzenie Senatu z dnia 22 października 2014 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2014 r. na czas nieokreślony zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:

- prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda zatrudniony w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Energetycznych w Instytucie Technik Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa

- prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski zatrudniony w Zakładzie Technik Komputerowych w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 września 2019 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:

- dr hab. inż. Robert Głębocki zatrudniony w Zakładzie Automatyki i Osprzętu Lotniczego w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa

- dr hab. inż. Marek Wojtyra zatrudniony w Zakładzie Teorii Maszyn i Robotów w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa

- dr hab. inż. Dorota Zawieska zatrudniona w Zakładzie Fotogrametrii, Teledetekcji  i Systemów Informacji Przestrzennej na Wydziale Geodezji i Kartografii

- dr hab. inż. Janusz Zachara zatrudniony w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego na Wydziale Chemicznym

- dr hab. inż. Joanna Ryszkowska zatrudniona w Zakładzie Materiałów Ceramicznych i Polimerowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 września 2016 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski zatrudniony w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

- prof. dr hab. Ewa Latoszek zatrudniona w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 września 2017 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. inż. Marek Sierakowski zatrudniony w Zakładzie Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 września 2018 r. został zatrudniony przez Rektora PW  na podstawie umowy o pracę dr hab. Andrzej Biłat zatrudniony w Zakładzie Filozofii na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 września 2019 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- dr hab. Zofia Kowalewska zatrudniona w Zakładzie Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska w Instytucie Budownictwa na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

- dr hab. Ewa Bednarczuk zatrudniona w Zakładzie Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych

- dr hab. inż. Joanna Radziejewska zatrudniona w Zakładzie Obróbek Wykańczających i Erozyjnych w Instytucie Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii Produkcji

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 31 października 2019 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. nzw. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski zatrudniony w Zakładzie Podstaw Konstrukcji w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa

- prof. nzw. dr hab. Ewa Karwowska zatrudniona w Zakładzie Biologii na Wydziale Inżynierii Środowiska

- prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga zatrudniony w Zakładzie Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych na Wydziale Inżynierii Środowiska

- prof. nzw. dr hab. inż. Monika Załęska-Radziwiłł zatrudniona w Zakładzie Biologii na Wydziale Inżynierii Środowiska

 

Posiedzenie Senatu z dnia 27 września 2014 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 28 lipca 2014 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr. hab. inż. Andrzejowi Jakubiakowi zatrudnionemu w Zakładzie Telekomunikacyjnych Systemów Optoelektronicznych w Instytucie Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2014 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr. hab. inż. Przemysławowi Rokicie zatrudnionemu w Zakładzie Grafiki Komputerowej w Instytucie Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 lipca 2014 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba zatrudniony w Zakładzie Elektroniki Jądrowej i Medycznej w Instytucie Radioelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:

- dr hab. inż. Marek Rozenek zatrudniony w Zakładzie Obróbek Wykańczających i Erozyjnych w Instytucie Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii Produkcji

- dr hab. inż. Janusz Walo zatrudniony w Katedrze Geodezji i Astronomii Geodezyjnej na Wydziale Geodezji i Kartografii

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. nzw. dr hab. inż. Jolanta Podedworna zatrudniona w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków na Wydziale Inżynierii Środowiska
 
- prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Górska zatrudniona na Wydziale Zarządzania
 
- prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński zatrudniony w Zakładzie Automatyzacji, Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem w Instytucie Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii Produkcji
 
- prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Czarnocki zatrudniony w Zakładzie Samolotów i Śmigłowców w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Werpachowski zatrudniony w Zakładzie Systemów Zapewniania Jakości w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 września 2019 r. została zatrudniona przez Rektora PW  na podstawie aneksu do mianowania dr hab. inż. Renata Walczak zatrudniona w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 września 2019 r.został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. inż. Stefan Jakucewicz zatrudniony w Zakładzie Technologii Poligraficznych w Instytucie Mechaniki i Poligrafii na Wydziale Inżynierii Produkcji.

 

Posiedzenie Senatu z dnia 25 czerwca 2014 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisku profesora nadzwyczajnego od dnia 1 czerwca 2014 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Krzysztof Zboiński zatrudniony w Zakładzie Infrastruktury Transportu na Wydziale Transportu.

Na stanowisku profesora nadzwyczajnego od dnia 1 czerwca 2014 r.do dnia 31 maja 2019 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:

- dr hab. inż. Mieczysław Kwaśniak zatrudniony w Zakładzie Geodezji Inżynieryjnej i Pomiarów Szczegółowych na Wydziale Geodezji i Kartografii

- dr hab. inż. Krzysztof Siwek zatrudniony w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych na Wydziale Elektrycznym

- dr hab. inż. Jan Słyk zatrudniony w Katedrze Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury

- dr hab. inż. Robert Zalewski zatrudniony w Zakładzie Technik Komputerowych w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych

Na stanowisku profesora nadzwyczajnego od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 maja 2019 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Parol zatrudniony w Zakładzie Sieci i Systemów Elektroenergetycznych w Instytucie Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym

- prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski zatrudniony w Katedrze Inżynierii Procesów Zintegrowanych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej

- prof. nzw. dr hab. inż. Marian Gieras zatrudniony w Zakładzie Silników Lotniczych w Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa

- prof. nzw. dr hab. inż. Michał Urbański zatrudniony w Zakładzie Badań Strukturalnych na Wydziale Fizyki

 

Posiedzenie Senatu z 21 maja 2014 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 27 marca 2013 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych:

- dr. hab. inż. Pawłowi Gieryczowi zatrudnionemu w Zakładzie Procesów Rozdzielania na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej

- dr. hab. inż. Włodzimierzowi Kasprzakowi zatrudnionemu w Zakładzie Sterowania Systemów w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:

- dr hab. inż. Grzegorz Krzesińskizatrudniony w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa

- dr hab. inż. Witold Marowski zatrudniony w Zakładzie Maszyn Budowlanych w Instytucie Maszyn Roboczych Ciężkich na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Józef Dygas zatrudniony w Zakładzie Joniki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. została zatrudniona przez Rektora PW  na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. Anna Gołębiowska zatrudniona w Zakładzie Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 września 2014 r.do dnia 31 sierpnia 2019 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania dr hab. inż. Jarosław Domański zatrudniony w Zakładzie Zarządzania Strategicznego na Wydziale Zarządzania.

 

Posiedzenie Senatu z 16 kwietnia 2014 r.

Komunikat o nadaniu stopnia profesora Politechniki Warszawskiej 

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 kwietnia 2014 r. na czas nieokreślony zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:

- prof. dr hab. inż. Krzysztof Sikorski, zatrudniony w Zakładzie Projektowania Materiałów na Wydziale Inżynierii Materiałowej

- prof. dr hab. inż. Krzysztof Zdunek, zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Powierzchni na Wydziale Inżynierii Materiałowej

- prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski, zatrudniony w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków na Wydziale Inżynierii Środowiska

- prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz, zatrudniony w Zakładzie Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki

 Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 kwietnia 2014 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski, zatrudniony w Katedrze Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym. 

 Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2019 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:

- dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, zatrudniony w Zakładzie Optoelektroniki w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

- dr hab. inż. Janusz Ewertowski, zatrudniony w Zakładzie Mechaniki i Technik Uzbrojenia w Instytucie Mechaniki i Poligrafii na Wydziale Inżynierii Produkcji

 

Posiedzenie Senatu z 19 marca 2014 r. 

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 17 stycznia 2013 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr. hab. inż. Henrykowi Kaproniowi, zatrudnionemu w Zakładzie Racjonalnego Użytkowania Energii w Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 19 lutego 2014 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr. hab. inż. Krzysztofowi Kałużyńskiemu, zatrudnionemu w Zakładzie Inżynierii Biomedycznej w Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechatroniki.

Komunikat o nadaniu stopnia profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 marca 2014 r. na czas nieokreślony została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. Małgorzata Igalson zatrudniona w Zakładzie Półprzewodników na Wydziale Fizyki

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 28 lutego 2019 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. nzw. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn, zatrudniony w Zakładzie Radiokomunikacji w Instytucie Radioelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

 - dr hab. inż. Bogumił Wronka, zatrudniony w Zakładzie Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn w Instytucie Inżynierii Mechanicznej na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

 

Posiedzenie Senatu z 5 lutego 2014 r.

Komunikat o nadaniu stopnia profesora Politechniki Warszawskiej 

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia 31 stycznia 2019 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. nzw. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki, zatrudniony w Zakładzie Informatyki i Badań Jakości Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska

- dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, zatrudniony w Zakładzie Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych na Wydziale Inżynierii Środowiska

 

Posiedzenie Senatu z 18 grudnia 2013 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 12 listopada 2013 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr. hab. inż. Krzysztofowi Walczakowi, zatrudnionemu w Zakładzie Systemów Informacyjnych w Instytucie Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 12 listopada 2013 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych dr. hab. Maciejowi Mindurowi, zatrudnionemu w Zakładzie Polityki Społeczno-Gospodarczej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.

Komunikat o nadaniu stopnia profesora Politechniki Warszawskiej 

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 grudnia 2013 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania, prof. dr hab. Leszek Jasiński, zatrudniony w Zakładzie Polityki Społeczno-Gospodarczej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 30 listopada 2018 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- dr hab. Leszek Pysiak, zatrudniony w Zakładzie Geometrii Różniczkowej na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych

- dr hab. inż. Andrzej Zalewski, zatrudniony w Katedrze Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 30 września 2015 r. została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr inż. Magdalena Staniszkis, zatrudniona w Zakładzie Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego na Wydziale Architektury.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 30 listopada 2018 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:

- dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Spajania w Instytucie Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii Produkcji.

- dr hab. inż. Marek Woźniak, zatrudniony w Zakładzie Geodezji Inżynieryjnej i Pomiarów Szczegółowych na Wydziale Geodezji i Kartografii.

- dr hab. inż. Tomasz Kozacki, zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Fotonicznej w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki na Wydziale Mechatroniki.

- dr hab. inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś, zatrudniona w Zakładzie Mechaniki Stosowanej w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki na Wydziale Mechatroniki.

 - dr hab. inż. Anna Dybczyńska-Bułyszko, zatrudniona w Zakładzie Architektury Współczesnej, Wnętrz i Form Przemysłowych na Wydziale Architektury.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 stycznia 2014 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Gerard Cybulski, zatrudniony w Zakładzie Elektroniki Medycznej i Przemysłowej w Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechatroniki.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, zatrudniona w Zakładzie Sterowania Systemów w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

 

 Posiedzenie Senatu z 20 listopada 2013 r.

Komunikat o nadaniu stopnia profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 czerwca 2013 r. do dnia 31 maja 2018 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania dr hab. inż. Jerzy Sobiecki, zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Powierzchni na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 30 września 2018 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Yuriy Pyr’yev, zatrudniony w Zakładzie Technologii Poligraficznych w Instytucie Mechaniki i Poligrafii na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 30 listopada 2018 r. została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Katarzyna Konopka, zatrudniona w Zakładzie Materiałów Ceramicznych i Polimerowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 30 września 2019 r. została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. Irmina Herburt, zatrudniona w Zakładzie Podstaw Geometrii na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

 

Nominacje profesorskie 2015