Zespoły z PW nagrodzone w konkursie o Nagrodę Prezesa ORLEN S.A.

Zespół naukowców z Wydziału Chemicznego PW zajął I miejsce, a badacze z PW Filii w Płocku otrzymali wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie o Nagrodę Prezesa Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

W konkursie na najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. przez pracowników jednostek naukowych działających na terytorium RP pierwsze miejsce zajął zespół z Wydziału Chemicznego PW  w składzie: dr inż. Jerzy Wisialski - główny wykonawca, prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki, dr inż. Paweł Ruśkowski, dr hab. inż. Tadeusz Hofman, prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki, mgr inż. Michał Kotowicz. Kapituła doceniła pracę pt.: „Koncepcja procesu ciągłego i założenia do projektu instalacji pilotowej węglanu etylenu”.

Wyróżnienie otrzymał zespół z Instytutu Chemii na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW pod kierownictwem dr inż. Anety Lorek - za pracę pt. „Wykonanie oznaczeń i prac w zakresie badań nad ciężkimi frakcjami pozostałościowymi”. Członkami nagrodzonego zespołu są również: dr hab. inż. Maciej Paczuski, prof. PW, dr inż. Wiesława Ciesińska, dr inż. Łukasz Gościniak, dr inż. Paweł Grabowski, mg inż. Przemysław Jarosiński, mgr inż. Oliwia Liberek, Mariola Czarnecka.

Celem konkursu jest m.in. propagowanie najlepszych wzorców realizowania prac badawczych i wyróżnienie oryginalnych koncepcji badawczych. Istotnym założeniem jest także motywowanie do współpracy, w celu stworzenia nowoczesnych rozwiązań, znajdujących w konsekwencji praktyczne zastosowanie.

Źródło: Politechnika Warszawska Filia w Płocku