Wyróżnienie za upowszechnianie cyfryzacji dla naukowca z PW

Dr inż. Artur Gąsiorkiewicz z Wydziału Zarządzania PW znalazł się wśród osób wyróżnionych za upowszechnianie cyfryzacji w Polsce w 2021 r.

Listę 100 osób wyróżnionych za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce w danym roku ogłasza Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce.  To nieformalne zrzeszeniem instytucji, organizacji oraz firm, które poprzez wzrost świadomości o korzyściach, ale i zagrożeniach, działają na rzecz dostępu do wiedzy i informacji, upowszechnienia partycypacji cyfrowej oraz zdobywania umiejętności niezbędnych we wszystkich okresach życia i obszarach aktywności społecznej oraz zawodowej.

Lista osób wyróżnionych za rok 2021 dostępna jest TUTAJ>>

Powiązany materiał:
Naukowcy z PW wyróżnieni za rozwijanie umiejętności cyfrowych w Polsce

Źródło: Wydział Zarządzania PW