Wyniki konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 16, PRELUDIUM 16 i SONATA 14. Kilkanaście projektów zgłoszonych przez naukowców z Politechniki Warszawskiej otrzyma dofinansowanie. 

OPUS to konkurs skierowany do szerokiego grona odbiorców, niezależnie od etapu ich kariery naukowej. Finansowane są projekty badawcze, w tym zakup lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

W konkursie dofinansowanie otrzymały następujące projekty z PW:

oraz dwa projekty,w których PW jest konsorcjantem:

W konkursie PRELUDIUM o środki na badania mogły ubiegać się osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora.

W konkursie dofinansowanie otrzymały następujące projekty z PW:

SONATA jest konkursem na projekty badawcze skierowanym do osób, które mają stopień naukowy doktora, uzyskany od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego.

Projekt z PW dofinansowane w konkursie:

W rozstrzygniętych przez Narodowe Centrum Nauki konkursach złożono ponad 3800 wniosków na kwotę ponad 2,4 mld zł. Do finansowania eksperci zakwalifikowali 777 projektów. Łączna wartość finansowania we wszystkich trzech konkursach wynosi ponad 527 mln zł.

Więcej informacji o konkursach i ich wynikach TUTAJ>>

Źródło: Narodowe Centrum Nauki
Zdjęcie: Biuletyn PW