„Uczelnia w Chmurze Microsoft” dla Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska otrzymała wyróżnienie „Uczelnia w Chmurze Microsoft”. O jego przyznaniu zdecydował modelowy sposób wykorzystania narzędzi i technologii Microsoft w działalności administracyjnej i badawczej.

„Uczelnia w Chmurze Microsoft” wyróżnia i zrzesza uczelnie, które w wzorcowy sposób wykorzystują narzędzia i technologie Microsoft w swojej działalności naukowej, administracyjnej i badawczej. Wśród nich znajdują się szkoły wyższe nastawione na synergię ludzi, przestrzeni i technologii w celu organizowania procesów edukacyjnych oraz łączenia wiedzy z kompetencjami społecznymi i umiejętnościami wspierającymi rozwój absolwentów na ścieżce kariery zawodowej.

Program powstał z myślą o liderach szkolnictwa wyższego, którzy w procesie zarządzania, nauczania i badań naukowych wykorzystują najnowsze technologie. Dedykowany jest uczelniom podejmującym wyzwania kształcenia kolejnych pokoleń oraz kadry akademickiej, dla których podnoszenie kompetencji cyfrowych stanowi odpowiedzialność i misję.

Wykorzystanie technologii chmurowej w szkolnictwie wyższym usprawnia procesy administracyjne i edukacyjne, umożliwia prowadzenie nauki zdalnej i hybrydowej. W Politechnice Warszawskiej technologie Microsoftu znalazły zastosowanie zarówno w procesie dydaktycznym, jak i w badaniach naukowych z uwzględnieniem oprogramowania obsługującego specjalistyczny sprzęt pomiarowy.

Informacje o programie „Uczelnia w Chmurze Microsoft” dostępne są na stronie: www.microsoft.com./pl-pl/education/higher-education/uczelniawchmurze