Prof. Jan Słyk i prof. Andrzej Garbacz z wyróżnieniami Builder Awards - „Osobowość Branży 2020”

Prof. Jan Słyk, Prorektor ds. Studiów, oraz prof. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, otrzymali wyróżnienia „Osobowość Branży 2020”, przyznawane przez miesięcznik „Builder” w ramach nagród Builder Awards.

Prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk, Prorektor ds. Studiów PW, jest architektem, nauczycielem akademickim i badaczem architektury zajmującym się związkami inżynierii z technologią informatyczną. W dobie transformacji warunków życia oraz przechodzenia ku erze mediów cyfrowych stara się wyjaśniać i sprawdzać w praktyce nowe metody komunikacji wspierające twórczość.

Łączy doświadczenia profesjonalne, naukowe oraz dydaktyczne, wykorzystując w kontakcie ze studentami techniki nauczania przez projektowanie, również w ujęciu interdyscyplinarnym.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PW, jest wykładowcą przedmiotów: Inżynieria Materiałów Budowlanych, Technologia Kompozytów Polimerowych, Ocena Stanu Materiałów w Konstrukcji, Naprawa Konstrukcji Betonowych.

Obszar jego zainteresowań naukowych związany jest z analizą relacji między mikrostrukturą betonopodobnych kompozytów polimerowych a ich właściwościami przy wykorzystaniu różnych metod ilościowego opisu mikrostruktury materiałów oraz nieniszczących metod badania ich właściwości. Zajmuje się także zastosowaniem kompozytów polimerowo- cementowych i polimerowych jako materiałów do napraw oraz ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych, w tym badaniami związanymi z oceną ich przydatności dla budownictwa.

Z kolei wśród wyróżnionych „Laurami Buildera” znaleźli się: dr inż. Ireneusz Czmoch z Wydziału Inżynierii Lądowej oraz mgr inż. arch. Paweł Przybyłowicz z Wydziału Architektury.

Dr inż. Ireneusz Czmoch - Kierownik studiów podyplomowych Międzywydziałowe Studia Podyplomowe interdyscyplinarny BIM (iBIM). Od 2016 r. pełnomocnik Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej ds. BIM. Koordy­nator kilku przedmiotów na studiach I i II stopnia, których zakres obejmuje integrację projektowania architektonicz­nego i projektowania konstrukcyjnego oraz zastosowa­nie programowania wizualnego w projektowaniu.

Mgr inż. Paweł Przybyłowicz- Zastępca Kierownika Studiów Podyplomowych Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Interdyscyplinarny Bim (iBIM). Architekt i wykładowca na Wydziale Architektury. Od początku studiów związany z Pracownią Projektowania Architektonicznego Wspo­maganego Komputerem.

Builder Awards - wyróżnienia miesięcznika „Builder” potwierdzają dokonania laureatów oraz doceniają ich pozycję na rynku. Przyznawane są w kategoriach: „Polski Herkules”, „Osobowość Branży”, „Budowlana Firma Roku” oraz „Laury Buildera”.

Wyróżnieni przedsiębiorcy, menedżerowie, architekci oraz naukowcy wskazują drogi rozwoju, są impulsem do działania. Wywierają silny i pozytywny wpływ nie tylko na reprezentowane firmy, organizacje, uczelnie oraz instytucje, ale i całą branżę.

Więcej informacji dostępnych jest TUTAJ>>

Źródło i grafiki: builderpolska.pl