Prof. Ewa Kuryłowicz laureatką Honorowej Nagrody SARP 2021

Prof. Ewa Kuryłowicz z Wydziału Architektury została laureatką Honorowej Nagrody SARP. Wyróżnienie, uznawane za najbardziej prestiżowe w kraju, przyznawane jest za całokształt twórczości i zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju architektury i urbanistyki.

Decyzję o przyznaniu nagrody prof. Ewie Kuryłowicz podjęło jury, w skład którego weszli laureaci poprzednich edycji Honorowej Nagrody SARP: Romuald Loegler, Ryszard Jurkowski, Andrzej Bulanda, Zbigniew Maćków oraz Prezes SARP - Bohdan (Biś) Lisowski.

W uzasadnieniu kapituła podkreśliła, że nagradza prof. Kuryłowicz za: „twórcze osiągnięcia w architekturze przepełnione empatią dla użytkowników, działalność dydaktyczną wspierającą pokolenia młodych architektów, wielowymiarową społeczną aktywność, głos w dyskusji środowiskowej o architekturze dzisiejszej”.

Prof. Ewa Kuryłowicz jest związana z Wydziałem Architektury, którego jest absolwentką, a obecnie wykładowczynią. Doskonale znana z działalności projektowej, silnie zaangażowana w tematykę projektowania uniwersalnego, którą jako pierwsza wprowadziła do polskiego środowiska akademickiego.

Uroczystość wręczenia Honorowej Nagrody SARP 2021 odbędzie się 10 grudnia 2021 r. i będzie połączona z otwarciem wystawy dorobku laureatki w pawilonie wystawowym Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie przy ul. Foksal 2.

Zdjęcie: fot. Maciej Kłoś