Prof. Barbara Pacewska wyróżniona nagrodą JTAC Scientific Excellence Award

Prof. Barbara Pacewska, pracownik Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku w latach 1970-2018, została wyróżniona prestiżową nagrodą Scientific Excellence Award. Nagrodę przyznał Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (JTAC) za wybitny wkład w rozwój analizy termicznej i kalorymetrii.

Wręczenie nagrody miało miejsce podczas 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference w Budapeszcie (18-21 czerwca 2019 r.), świętującej  50-lecie JTAC.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i odnotowała ponad 500 zarejestrowanych uczestników z ponad 40 krajów z całego świata. Integralną częścią nagrody było zaproszenie prof. Barbary Pacewskiej do wygłoszenia wykładu plenarnego. Wykład, jako JTAC Scientific Excellence Award lecture,  zatytułowany: „Utilization of aluminosilicate by-products in binding mixtures - benefits and limitations” został  wygłoszony przez prof. Barbarę Pacewską  w pierwszym dniu konferencji.

Identyczną nagrodę otrzymał wcześniej w 2017 r. jedynie prof. Jean Rouquerol  (the Centre Nacional de la Recherche Scientifique – CNRS, Francja). Ponadto, jest to już druga z prestiżowych nagród przyznanych prof. Barbarze Pacewskiej przez JTAC. W 2006 r. jako pierwsza otrzymała First  Award  of  the  Journal  of  Thermal  Analysis  and  Calorimetry.

Prof. Barbara Pacewska praktycznie przez całe swoje życie zawodowe przyczyniała się do rozwoju analizy termicznej i kalorymetrii w kraju i za granicą. Analizę termiczną i kalorymetrię szeroko wykorzystywała w swojej pracy naukowej publikując wyniki badań w renomowanych czasopismach naukowych i przedstawiając często w postaci wykładów na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Prof. Barbara Pacewska  przez blisko 20 lat była edytorem regionalnym (w tym Handling Editor) JTAC, aktualnie Associate Editor. Pracowała również jako Guest editor oraz co-editor wydań specjalnych JTAC. Od wielu lat działa w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. W. Świętosławskiego, a w latach 2006-2012 i 2013-2015 pełniła funkcję jego Przewodniczącej. Jest przedstawicielem Polski z prawem głosu w International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry (Affiliate Councillor).

Źródło: Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Zdjęcia: JTAC (zdjęcie w zajawce), PW Filia w Płocku