Prof. Andrzej Jajszczyk wiceprzewodniczącym Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Prof. Andrzej Jajszczyk został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC), zajmującej się przyznawaniem grantów na pionierskie badania podstawowe z zakresu różnych dziedzin nauki.

Obejmie swoje obowiązki od 1 stycznia 2021 r. i będzie odpowiedzialny za dziedzinę nauk fizycznych i technicznych.

Prof. Andrzej Jajszczyk jest uznanym specjalistą w dziedzinie telekomunikacji, telekomutacji i sieci telekomunikacyjnych. Jego badania naukowe obejmują przede wszystkim metody analizy i syntezy cyfrowych pól komutacyjnych, w tym pól ATM, a także gigabitowych sieci optycznych oraz zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi.

Od 1999 r. związany jest z Katedrą Telekomunikacji Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk i prezes Oddziału PAN w Krakowie. Od stycznia 2017 r. był członkiem Rady Naukowej ERC. Prof. Jajszczyk od wielu lat współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Był m.in. członkiem Komitetu Polityki Naukowej w kadencji 2018-2020.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych to powołana w 2007 r. instytucja mająca na celu wspieranie najwyższej jakości, innowacyjnych badań naukowych (tzw. frontier research) poprzez granty dla najlepszych naukowców pracujących w Europie, niezależnie od dziedziny prowadzonych badań. ERC składa się z Rady Naukowej - organu decyzyjnego ustalającego m.in. ogólną strategię działań oraz agencji wykonawczej (ERCEA), która wciela w życie strategię ERC.

W skład Rady Naukowej ERC wchodzi dwudziestka wybitnych naukowców, mianowanych przez Komisję Europejską. Ich główną rolą jest ustalanie programu pracy ERC i wybór osób dokonujących peer review.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego