Prof. Andrzej Garbacz wyróżniony za wkład w rozwój polskiego budownictwa

Zdjęcie prof. dr. hab. inż. Andrzeja Garbacza

Prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, źródło: Builder Polska

Prof. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, otrzymał wyróżnienie Builder Awards w kategorii „Polski Herkules”. Nagroda miesięcznika „Builder” przyznawana jest osobom, które wywarły znaczący wpływ na rozwój polskiego budownictwa.

Redakcja i rada naukowa miesięcznika „Builder” w szczególności doceniły całokształt dotychczasowej, wyróżniającej się działalności naukowej, dydaktycznej i eksperckiej prof. Andrzeja Garbacza w dziedzinie inżynierii lądowej oraz wieloletnie zaangażowanie w rozwój nowoczesnego budownictwa w Polsce.

Prof. Andrzej Garbacz jest międzynarodowym specjalistą w inżynierii materiałów budowlanych, członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Prezydentem International Congress on Polymers in Concrete, Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej. Od 2016 r. pełni funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej PW, wcześniej, w latach 2012–2016, był Dyrektorem Instytutu Inżynierii Budowlanej.

W swojej karierze zawodowej koncentrował się na mikrostrukturalnych uwarunkowaniach kształtowania właściwości materiałów budowlanych, w szczególności materiałów do napraw i ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych, z wykorzystaniem zaawansowanych metod inżynierii materiałowej, w tym metod nieniszczących. Projekty prof. Garbacza wniosły istotny wkład w rozwój inżynierii napraw konstrukcji betonowych.

W działalności jako Dziekan i naukowiec kieruje się propagowaniem twórczego wykorzystania metod inżynierii materiałowej do rozwiązywania współczesnych wyzwań budownictwa, zachęcając do tego studentów oraz młodych naukowców. O znaczeniu innowacji w budownictwie i związanych z tym wyzwaniach dla polskich uczelni mówił na łamach miesięcznika „Bulider”.

Builder Awards przyznawane są przedsiębiorcom, menedżerom, architektom oraz naukowcom w kategoriach: „Polski Herkules”, „Osobowość Branży”, „Budowlana Firma Roku” oraz „Laury Buildera”. Więcej informacji oraz lista wszystkich laureatów dostępna jest na stronie miesięcznika.