Prof. Adam Woźniak wybrany na przewodniczącego Rady Metrologii

Zdjęcie przedstawia Prezesa Głównego Urzędu Miar prof. Jacka Semaniaka wręczającego nominację Prorektorowi ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej prof. Adamowi Woźniakowi

Prof. Jacek Semaniak, Prezes Głównego Urzędu Miar oraz prof. Adam Woźniak, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej/ fot. Główny Urząd Miar

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Metrologii II kadencji na jej przewodniczącego wybrano prof. dr. hab. inż. Adama Woźniaka, Prorektora ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej. Spotkanie miało miejsce 20 września br. w siedzibie Głównego Urzędu Miar. 

Rada Metrologii jest podmiotem wspierającym rozwój metrologii w Polsce. Jest ciałem opiniodawczym i doradczym Prezesa Głównego Urzędu Miar. Opiniuje stan i kierunki rozwoju krajowej metrologii, działalność merytoryczną administracji miar, czteroletni strategiczny plan działania Głównego Urzędu Miar oraz roczne plany i sprawozdania. Przygotowuje również analizy i stanowiska dotyczące wskazanych obszarów.

Zdjęcie przestawia członków Rady Metrologii

Rada Metrologii/fot. Główny Urząd Miar

W skład Rady wchodzą przedstawiciele struktur państwowych, przemysłu i nauki.

Szczegółowe informacje oraz skład rady dostępny jest TUTAJ>>

Powiązany materiał:

PW w programie Polska Metrologia