Prestiżowe nagrody SPIE dla profesorów z Wydziału Mechatroniki PW

Prof. Krzysztof Patorski oraz prof. Małgorzata Kujawińska z Zakładu Inżynierii Fotonicznej Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki na Wydziale Mechatroniki PW zostali laureatami prestiżowych nagród naukowych przyznawanych przez SPIE - The International Society for Optical Engineering.

Prof. Krzysztof Patorski otrzymał nagrodę SPIE Chandra S. Vikram Award w dziedzinie metrologii optycznej, w uznaniu jego przełomowego wkładu w dziedzinie dyfrakcji, interferometrii, technik wykorzystujących prążki moiré i metod analizy obrazów prążkowych mających zastosowanie w metrologii optycznej, mechanice eksperymentalnej oraz inżynierii biomedycznej. Nagroda może być przyznana za konkretne osiągnięcie, rozwój czy wynalazek mający istotne znaczenie dla metrologii optycznej lub za całokształt twórczości.

Prof. Małgorzata Kujawińska została laureatką nagrody SPIE Dennis Gabor Award w uznaniu jej wybitnego wkładu w technologie holograficzne w metrologii optycznej, obrazowaniu optycznym i optycznym przetwarzaniu informacji, a także za niezwykłe oddanie społeczności SPIE i szeroko rozpoznawalne międzynarodowe działania w dziedzinie stosowanej inżynierii optycznej.Nagroda jest przyznawana w uznaniu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie technologii dyfrakcyjnych, zwłaszcza tych, które wspierają rozwój zastosowań holografii i metrologii.

Dodatkowym wyróżnieniem jest fakt, iż prof. Małgorzata Kujawińska otrzymała tę nagrodę w 50. rocznicę uzyskania przez Dennisa Gabora Nagrody Nobla za wynalezienie holografii.

Laureatami wspomnianych nagród są najznamienitsi naukowcy optycy i fotonicy z całego świata. Bardzo rzadko zdarza się, aby zostali nimi naukowcy z tego samego ośrodka (a nawet grupy badawczej, jak w tym przypadku).

Powiązany materiał:
Piękny umysł rycerza holografii - prof. Małgorzata Kujawińska 3D

Źródło i zdjęcia: Wydział Mechatroniki PW