Podziękowania od Ministerstwa Zdrowia dla naukowców z PW

Zespół roboczy ds. wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, którego członkami są m.in. naukowcy z PW, otrzymał podziękowania od Waldemara Kraski, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, za profesjonalne wykonanie „Analizy potencjalnego związku między zanieczyszczeniem powietrza pyłem PM10 a rozprzestrzenianiem się infekcji COVID-19 w Polsce”.

Dzięki zaangażowaniu całego Zespołu pod przewodnictwem prof. dr. hab. Wojciecha Hanke udało się zrealizować cel, jakim było wykazanie potencjalnego związku między zanieczyszczeniem powietrza a rozprzestrzenianiem się infekcji COVID-19. - To ogromny zaszczyt współpracować z Zespołem tak znamienitych Ekspertów, których zaangażowanie i profesjonalizm przyczynia się do wzrostu świadomości społeczeństwa w tej tematyce - podkreślił Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Członkami Zespołu są m.in. naukowcy z Politechniki Warszawskiej: prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler, Kierownik Zespołu Ochrony Atmosfery, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska oraz dr hab. inż. Artur Badyda, prof. PW, Kierownik Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska, Kierownik Laboratorium Badań Fizycznych Środowiska - oboje z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia