PhotonHub Europe pomoże we wdrażaniu technologii fotonicznych w przemyśle europejskim

PhotonHub Europe, nowe ogólnoeuropejskie centrum innowacji cyfrowych w dziedzinie fotoniki, którego jednym z partnerów jest Politechnika Warszawska, otrzymało 19 mln euro dofinansowania z unijnego programu Horyzont 2020. Centrum będzie wspierało rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

PhotonHub Europe, dzięki szybszemu i inteligentniejszemu wdrażaniu technologii opartych na fotonice, pomoże europejskim firmom z sektora MŚP oraz spółkom o średniej kapitalizacji stać się wysoce konkurencyjnymi cyfrowymi przedsiębiorstwami. Do 2025 r. centrum ma zamiar stworzyć ponad 1000 zaawansowanych technologicznie miejsc pracy na terenie UE oraz wygenerować prawie 1 mld euro w formie przychodów i zwiększenia wartości funduszy „venture capital”.

Aby przyspieszyć wdrażanie technologii fotonicznych przez przemysł europejski, PhotonHub utworzy centrum innowacji fotonicznych. Jako kompleksowe rozwiązanie połączy ono wszystkie najlepsze w swojej klasie technologie fotoniczne, obiekty, a także wiedzę i doświadczenie 53 najlepszych centrów kompetencji - partnerów projektu - z całej Europy. Centrum będzie dostępne dla każdej europejskiej firmy, chcącej wprowadzać innowacje z dziedziny fotoniki.

W rezultacie PhotonHub zapewni firmom, w szczególności z sektora MŚP i przedsiębiorstwom o średniej kapitalizacji, które jeszcze nie użytkowały lub dopiero zaczęły korzystać z technologii fotonicznych, szeroki zakres usług obejmujący:

  • wsparcie w zakresie szkoleń i podnoszenia kompetencji;
  • wsparcie innowacji „sprawdź zanim zainwestujesz”;
  • wsparcie w znalezieniu inwestycji.

PhotonHub Europe jest efektem ponad 15-letniej współpracy wielu organizacji w ramach wcześniejszych projektów w Europie. Aktywnie uczestniczyła w nich również Politechnika Warszawska. W tym czasie współkoordynatorem projektów w zakresie mikrooptyki „NEMO” i projektu ACTMOST, a następnie  członkiem rady koordynacyjnej na poziomie europejskim  i koordynatorem w PW projektów zintegrowanych ACTPHAST (7PR) oraz ACTPHAST4.0 i ACTPHAST4R (H2020) była prof. Małgorzata Kujawińska z Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki na Wydziale Mechatroniki.

Politechnika Warszawska jest jednym z partnerów naukowych PhotonHub Europe. W projekcie uczestniczą trzy wydziały zrzeszone w Centrum Badawczym Priorytetowego Obszaru Badawczego Technologie fotoniczne: Wydział Mechatroniki (koordynator PhotonHub Europe w PW), Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Fizyki.

Prof. Małgorzata Kujawińska jest członkiem zespołu odpowiedzialnego za ewaluację projektów zgłaszanych przez firmy. - To jeden z najważniejszych organów decyzyjnych na poziomie operacyjnym PhotonHub Europe. Ocenia potrzeby wsparcia firmy na podstawie opisu zakresu innowacyjnego wyzwania - mówi prof. Małgorzata Kujawińska. - Politechnika Warszawska ma być również jednym z głównych podmiotów oferujących wsparcie w edukacji i szkoleniach z zakresu fotoniki i podnoszeniu kompetencji - dodaje.

PhotonHub Europe rozpocznie działalność na początku 2021 r. i będzie prowadził ciągły, otwarty nabór dla firm ubiegających się o wsparcie centrum.

Fotonika - nauka i technologia światła - to kluczowa technologia, która radykalnie zmienia tradycyjny przemysł. Technologie fotoniczne są wykorzystywane do tworzenia i wprowadzania na rynek nowych produktów wykorzystywanych przez użytkowników końcowych w różnych dziedzinach, takich jak: zdrowie, infrastruktura cyfrowa, produkcja, bezpieczeństwo, przestrzeń kosmiczna i obronność, sektor rolno-spożywczy, mobilność i energia.

Ze względu na duży potencjał „Technologie fotoniczne” uznano za jeden z siedmiu Priorytetowych Obszarów Badawczych intensywnie rozwijanych w Politechnice Warszawskiej w ramach projektu „Uczelnia Badawcza”. Dzięki zintegrowanym pracom naukowym i wdrożeniowym w zakresie fotoniki wydziałów Mechatroniki, Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Fizyki, na forum krajowym i międzynarodowym, Politechnika Warszawska ma szansę stać się jednym z najważniejszych partnerów wsparcia technologicznego w projekcie PhotonHub Europe.

Zdjęcia: PhotonHub Europe