PW z wyróżnieniem HR Excellence in Research

PW otrzymała prestiżowe wyróżnienie HR Excellence in Research, przyznawane przez Komisję Europejską w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers - HRS4R, nakierowanej na zwiększenie atrakcyjności warunków pracy, rozwoju kariery, mobilności, a także pomoc merytoryczną i finansową przy projektach badawczych.

O przyznanie HR Excellence in Research mogą ubiegać się instytucje, które wdrażają Strategię HRS4R, przestrzegają zasad i wytycznych zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

HR Excellence in Research przynosi wyróżnionym instytucjom konkretne korzyści: oznacza prestiż, podnosi poziom atrakcyjności zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych, premiuje w międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej. 

Prace projektowe prowadzone były przez Zespół pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Sidor-Rządkowskiej przy wsparciu Pełnomocników ds. logo HR (obecna Grupa Monitorująca).

Wyróżnienie zostało przyznane na podstawie wniosku podpisanego przez prof. Krzysztofa Zarembę, Rektora PW. Za koordynację prac nad wnioskiem odpowiadał prof. Mariusz Malinowski, Prorektor ds. Nauki wraz z Zespołem ds. Nauki.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

Źródło: BPiI PW