PW pomoże zbadać historię ewolucji Wszechświata

W ramach międzynarodowego projektu Hyper-Kamiokande dziewięć polskich instytucji naukowych zajmie się opracowaniem, produkcją i instalacją liniowego akceleratora elektronów, kompozytowych modułów fotodetektorów oraz modułów obwodów elektronicznych. Członkiem konsorcjum jest Politechnika Warszawska.

Na terenie Japonii zostanie wybudowane urządzenie fizyczne badające historię ewolucji Wszechświata. Pierwsze dane na ten temat zostaną dostarczone w 2027 r. Detektor Hyper-Kamiokande będzie miał całkowitą masę osiem razy większą niż jego poprzednik Super-Kamiokande i będzie wyposażony w nowo opracowane fotodetektory o wysokiej czułości.

Polskie Konsorcjum Hyper-Kamiokande zajmie się opracowaniem, produkcją i instalacją liniowego akceleratora elektronów, kompozytowych modułów fotodetektorów, modułów obwodów elektronicznych. Tworzą je: Narodowe Centrum Badań Jądrowych (koordynator), Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Uniwersytet Śląski, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński i Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika.

Na Politechnice Warszawskiej i w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika zostanie zbudowanych kilkaset fotodetektorów, a systemy odczytu ich danych będą tworzone także na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Akademii Górniczo-Hutniczej. Z kolei w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju powstanie akcelerator elektronów dedykowany do precyzyjnej kalibracji detektora wraz z linią prowadzenia wiązki.

Jak podkreślają osoby zaangażowane w projekt „planowany udział polskiego konsorcjum w budowie eksperymentu, a później w pomiarach i opracowaniu wyników, daje szanse rozwijania nowoczesnych, bardzo czułych detektorów światła i elektroniki wymaganej do ich obsługi”.

Oprócz Polski, w budowę i promowanie Hyper-Kamiokande zaangażowanych jest dwanaście krajów z trzech kontynentów.