Naukowcy z PW wyróżnieni za rozwijanie umiejętności cyfrowych w Polsce

Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce ogłosiło „Listę 100 osób wyróżnionych za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce w roku 2020”. Wśród nich znaleźli się dr inż. Kamil Sitarski oraz dr hab. Andrzej Wodecki, obaj z Wydziału Zarządzania PW.

Porozumienie jest nieformalnym zrzeszeniem instytucji, organizacji oraz firm, które poprzez wzrost świadomości o korzyściach, ale i zagrożeniach, działają na rzecz dostępu do wiedzy i informacji, upowszechnienia partycypacji cyfrowej oraz zdobywania umiejętności niezbędnych we wszystkich okresach życia i obszarach aktywności społecznej oraz zawodowej.

Sygnatariuszami Porozumienia są m.in.: Ministerstwo Cyfryzacji, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Gospodarki Elektronicznej, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Związek Banków Polskich, Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe, Orange Polska, Google Polska, Cisco, Microsoft Sp.z o.o., Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Instytut Spraw Publicznych, a także Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Od 2017 r. Porozumienie wyróżnia poprzez ogłoszenie Listy 100 osób zasłużonych na polu upowszechniania cyfryzacji. Selekcji kandydatów dokonuje Kapituła powołana spośród przedstawicieli sygnatariuszy Porozumienia.

Lista osób wyróżnionych za rok 2020 dostępna jest TUTAJ>>

Źródło: Wydział Zarządzania PW