Naukowcy z PW laureatami konkursu MINIATURA 5

Dziesięcioro naukowców z Politechniki Warszawskiej rozpocznie badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe i wyjazdy konsultacyjne dzięki finansowaniu z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 5.

W gronie laureatów konkursu znaleźli się:

  • dr inż. Marcin Steczek z Wydziału Elektrycznego, wniosek: „Analiza pomiarowa rozpływów energii w układzie dwóch pojazdów tramwajowych wyposażonych w kondensatorowe zasobniki energii” (badania wstępne/pilotażowe);
  • dr Sebastian Owczarek z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, wniosek: „Matematyczna analiza metamateriałów sprzężonych z nieliniowymi efektami cieplnymi” (wyjazd konsultacyjny);
  • dr inż. Konrad Kwatek z Wydziału Fizyki, wniosek: „Badanie korelacji między parametrami syntezy a całkowitą przewodnością jonową związku LiTa2PO8 - nowego ceramicznego przewodnika jonów litu” (badania wstępne/pilotażowe);
  • dr inż. Włodzimierz Jefimowski z Wydziału Elektrycznego, wniosek: „Badania starzeniowe dla opracowania stochastycznego modelu degradacji baterii litowo-jonowych pracujących w zmiennych warunkach” (badania wstępne/pilotażowe);
  • dr Nina Doskocz z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, wniosek: „Ekspresja genów jako wskaźnik odpowiedzi molekularnej i ekotoksyczności u organizmów ekosystemów wodnych w obecności nanocząstek” (badania wstępne/pilotażowe);
  • dr inż. Michał Głowacki z Wydziału Inżynierii Lądowej, wniosek: „Wpływ warunków pożarowych na zachowanie się słupów żelbetowych” (staż naukowy);
  • dr Marek Porzeżyński z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, wniosek: „Prawne i etyczne ograniczenia wykorzystania danych biometrycznych w Unii Europejskiej i w Polsce” (kwerenda);
  • dr inż. Jakub Możaryn z Wydziału Mechatroniki, wniosek: „Zastosowanie opartej na danych metody identyfikacji hybrydowych układów dynamicznych IHYDE do analizy uszkodzeń przemysłowego systemu cyber-fizycznego” (wyjazd badawczy);
  • dr inż. Sabina Wilkanowicz z Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, wniosek: „Innowacyjny biodegradowalny implant uwalniający leki stosowany w chirurgii odwarstwiającej się siatkówki oka” (badania wstępne/pilotażowe);
  • dr Małgorzata Milner-Krawczyk z Wydziału Chemicznego, wniosek: „Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe Janthinobacterium lividum jako nośniki wiolaceiny - substancji o udowodnionym działaniu terapeutycznym” (badania wstępne/pilotażowe).

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego piątej edycji można było uzyskać finansowanie w wysokości od 5 do 50 tys. zł na działanie trwające do 12 miesięcy.

O przyznanie środków mogli starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r, nie kierowali i nie kierują projektem badawczym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Wyniki konkursu dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Narodowe Centrum Nauki