Naukowcy PW wyróżnieni w konkursie o Nagrodę im. Wojciecha Świętosławskiego

Naukowcy z Wydziału Chemicznego PW, prof. Władysław Wieczorek i doktorantka mgr Patrycja Kowalik, zostali wyróżnieni w Konkursie o Nagrodę im. Wojciecha Świętosławskiego.

Prof. Władysław Wieczorek został laureatem Nagrody I stopnia. W działalności naukowej skupia się na projektowaniu, syntezie i badaniu właściwości materiałów stosowanych w chemicznych źródłach prądu. Obecnie koncentruje się na opracowaniu nowej generacji soli litowych zawierających aniony Huckla jako komponentów elektrolitów stosowanych w ogniwach litowo-jonowych. Zwiększają one bezpieczeństwo użytkowania akumulatorów, wydłużają życia akumulatora średnio o 2-3 razy, co powoduje zmniejszenie zapotrzebowania przemysłu na surowce. Grupa prof. Wieczorka opracowała też nowe generacje dodatków służących do tworzenia stabilnych warstw międzyfazowych elektroda - elektrolit.

Prowadzone badania naukowe stały się podstawą utworzenia współprowadzonych przez Wydział Chemiczny PW jedynych na świecie międzynarodowych studiów magisterskich o tematyce bateryjnej (program ErasmusMundus) oraz studiów doktorskich (program Maria Skłodowska-Curie actions co-fund).

Prof. Władysław Wieczorek i mgr Patrycja Kowalik

Mgr Patrycja Kowalik, wyróżniona Nagrodą III stopnia, jest doktorantką Wydziału Chemicznego w ramach interdyscyplinarnego projektu Tri-Bio-Chem. Jej zainteresowania badawcze dotyczą opracowania nowych metod otrzymywania koloidalnych nanokryształów nieorganicznych półprzewodników charakteryzujących się właściwościami luminescencyjnymi i plazmonowymi.

Największym osiągnięciem badaczki jest otrzymanie wysoce stabilnych hydrofilowych nanokryształów stopowych AgInS2-ZnS charakteryzujących się luminescencją praktycznie w całym zakresie światła widzialnego, zdolnych do przyłączenia bioaktywnych cząsteczek. Tego typu złożone układy hybrydowe, w których nanokrystaliczny nieorganiczny rdzeń pełni funkcję luminescencyjnego nośnika leku, hamują wzrost i migracje komórek nowotworowych, co wykazały badania biologiczne.

Nagroda im. Wojciecha Świętosławskiego jest przyznawana przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego w uznaniu za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii, technologii chemicznej i nauk pokrewnych. Jej celem jest wspieranie aktywności naukowej badaczy pochodzących z regionu warszawskiego.

Źródło i zdjęcia: Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego