Naturalny aromat różany z Politechniki Warszawskiej

Naukowcy z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej opracowali dwie innowacyjne technologie wytwarzania naturalnego aromatu różanego przez drożdże. Metody są odpowiedzią na rosnące potrzeby branży kosmetycznej i perfumeryjnej.

Ważnym pod względem wykorzystania w przemyśle perfumeryjnym związkiem aromatycznym jest 2-fenyloetanol (2-PE) - alkohol o zapachu różanym. Oprócz tego, substancja ta ma zastosowanie także jako dodatek smakowy w przemyśle spożywczym np. w cukierkach, pączkach, napojach czy gumach do żucia, czy też jako konserwant w przemyśle farmaceutycznym. Większość 2-PE dla celów przemysłowych jest produkowana na drodze syntezy chemicznej, w trakcie której generowane są toksyczne odpady.

Jednak, ze względu na wzrastającą wrażliwość społeczeństwa na problemy ekologiczne istnieje potrzeba poszukiwania nowych metod produkcji 2-PE przyjaznych dla środowiska. Obecnie tylko niewielką część 2-PE otrzymuje się poprzez ekstrakcję z płatków róży, gdyż jest to bardzo kosztowny sposób produkcji. W tej sytuacji obiecującym wydaje się być wykorzystanie metod biotechnologicznych spełniających kryteria opisane m. in. w dyrektywie Rady WE (The Council of the European Communities. Council Directive 88/388/EEC of 22 June 1988), że za naturalne substancje uważa się nie tylko związki wydzielone ze źródeł naturalnych poprzez zastosowanie procesu fizycznego np. ekstrakcji, lecz także otrzymane w wyniku biotransformacji przeprowadzonej przy użyciu enzymów lub mikroorganizmów. Jest to szczególnie korzystny sposób produkcji aromatów dzięki: łagodnym warunkom, w jakich przebiega proces, braku powstawania toksycznych produktów ubocznych, czy wreszcie „naturalnemu" statusowi otrzymywanego produktu.

Naukowcy z Katedry Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej opracowali dwie innowacyjne technologie wytwarzania naturalnego aromatu różanego przez drożdże. W ramach tych technologii pozyskiwane są dwa naturalne surowce kosmetyczne: aromat różany (2-PE o czystości ≥99% (GC)) oraz bioferment (unikalny przefermentowany przez drożdże olej roślinny wzbogacony o 2-PE, posiadający właściwości nawilżające i regenerujące). W procesie wykorzystywane są materiały o statusie GRAS (Generally Recognized As Safe) dzięki czemu produkt końcowy można uznać za naturalny.

Obecnie trwają prace nad stworzeniem olei bogatych w substancje aktywne również pochodzenia drożdżowego m.in. barwniki karotenoidowe, jak β-karoten, astaksantyna, torulen, które również mogły by znaleźć zastosowanie w przemyśle kosmetycznym lub spożywczym.

Źródło i zdjęcia: dr inż. Karolina Chreptowicz, dr Jolanta Mierzejewska, Wydział Chemiczny PW