Nagroda NATO dla badacza z Wydziału EiTI PW

Wyróżnienie SET Panel Early Career Award zostało przyznane dr. hab. inż. Piotrowi Samczyńskiemu, prof. uczelni.

To prestiżowa nagroda przyznana przez Panel Sensors & Electronics Technology (SET) należący do organizacji Science and Technology Organization (STO), która działa w ramach struktur NATO.

Nagroda przyznana została za całokształt dotychczasowej działalności na rzecz Panelu NATO SET, w tym w szczególności za przewodnictwo pracom grupy badawczej NATO SET-258 nt. Deployable Multiband Passive/Active Radar (DMPAR) - Deployment and Assessment in Military Scenario poświęconej nowatorskiej tematyce wielopasmowych radarów aktywno-pasywnych i wybitny wkład w rozwój tej technologii, której rozwiązania planowane są do wdrożenia w armiach krajów członkowskich NATO w perspektywie najbliższych kilku, kilkunastu lat.

Piotr Samczyński aktywnie uczestniczy w pracach grup badawczych Panelu SET NATO STO od 2008 roku, a w roku 2017 został wybrany na przewodniczącego grupy NATO SET-258, która prowadzona jest pod jego kierunkiem od marca 2018.

Źródło i grafika: Wydział EiTI PW/BPiI PW