Na pomoc lasom

W ostatnich latach prawdziwą plagą stały się pożary lasów. Jak się przed nimi chronić? Rozwiązania będą szukać naukowcy z kilkudziesięciu międzynarodowych instytucji, w tym z Politechniki Warszawskiej.

- W ramach podejmowanych w Europie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego rozpoczynamy projekt SILVANUS, który pomoże zintensyfikować działania na rzecz zapobiegania pożarom i uodpornienia lasów na szkodliwe zmiany klimatu - mówi dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk, prof. uczelni z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, kierujący w przedsięwzięciu zespołem polskich naukowców.

W projekt zaangażowanych jest 49 partnerów: instytucji, uczelni, ośrodków badawczych i firm komercyjnych.

- Wspólnie zbudujemy system pozwalający nie tylko skutecznie zarządzać akcjami gaśniczymi w skali globalnej, ale sprawimy, że ryzyko wystąpienia pożarów będzie bardziej przewidywalne, co pomoże w działaniach ratowniczych - podkreśla prof. Mazurczyk. - Jestem przekonany, że w ten sposób przyczyniamy się do ratowania naszego środowiska naturalnego.

Od analizy do innowacyjnych czujników

W pierwszym etapie projektu SILVANUS naukowcy zajmą się analizą danych, pełną ich integracją oraz tworzeniem nowych zbiorów informacji dotyczących pożarów lasów na świecie, modeli klimatycznych, danych pogodowych oraz narzędzi do obserwacji powierzchni Ziemi. Następnie przygotowane zostaną inteligentne modele przewidujące występowanie pożarów w obszarach leśnych. Badacze opracują też algorytmy wyliczające skalę zniszczeń. Skomplikowana technologia informatyczna, połączona z dotychczasowymi narzędziami prowadzenia obserwacji, pozwoli na takie rozlokowanie sił i środków, aby minimalizować ryzyko wystąpienia pożarów i skutecznie zarządzać całą akcją gaśniczą.

W ramach projektu powstaną także innowacyjne technologie czujników. Dzięki wykorzystaniu komunikacji bezprzewodowej oraz koordynacji pracy bezzałogowych statków powietrznych i autonomicznych robotów naziemnych będzie można przesłać informacje niezbędne do efektywnego zarządzania gospodarką leśną w skali globalnej. W procesie tym wezmą udział specjaliści z różnych dziecin: inżynierowie, technicy środowiska i przedstawicieli nauk społecznych.

Zdobyć wiedzę i edukować

W projekt SILVANUS zostaną również zaangażowani strażacy i mieszkańcy, którzy na co dzień mierzą się z niebezpieczeństwami, jakie niosą pożary lasów. Wiedza i doświadczenia tych osób będą niezwykle ważne, żeby ocenić wskaźniki ryzyka pożarowego i opracować szkolenia dla strażaków. W materiałach badacze wykorzystają wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość oraz symulacje rzeczywistych środowisk i scenariuszy ratujących życie.

W planach są także aplikacja mobilna do angażowania obywateli i automatyczne powiadomienia o praktykach bezpieczeństwa.

Wkład Politechniki

Zespół z Instytutu Informatyki naszego Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych będzie w projekcie odpowiedzialny przede wszystkim za opracowanie i zaimplementowanie części komunikacyjnej, pozwalającej na bezpieczne i niezawodne przekazywanie danych z urządzeń rozlokowanych na terenach leśnych do mobilnych centrów dowodzenia.

Naukowcy z PW będą też uczestniczyć w konstruowaniu innowacyjnych czujników.

W oczekiwaniu na testy

Pilotażowe wdrożenia opracowanych rozwiązań mają się odbyć w ciągu dwóch najbliższych lat. System zostanie przetestowany w ośmiu europejskich krajach, a także w Indonezji, Brazylii i Australii - krajach najbardziej narażonych na pożary dużych obszarów leśnych.

Projekt SILVANUS jest realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020.

Więcej informacji dostępnych jest TUTAJ>>  

Zdjęcie: fot. pixabay