Generator wiatrowy dla mikroinstalacji OZE

Naukowcy z Instytutu Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej opracowali prototyp generatora wiatrowego dla firmy OPENPOWER Sp. z o.o.

Prace badawczo-rozwojowe pod kierunkiem dr. inż. Tadeusza Daszczyńskiego były realizowane od listopada 2019 r. do września 2020 r. Uczestniczyli w nich również: dr inż. Jan Szczypior oraz mgr inż. Rafał Jakubowski.

Prace obejmowały m.in.: wykonanie analizy kilku wariantów konstrukcji stojana i wirnika, wykonanie obliczeń projektowych na podstawie modelu obwodowego kilku wariantów maszyny o rożnej liczbie par biegunów, rożnej liczbie żłobków i kilku wartościach sprawności, a także na podstawie modelu polowego maszyny, ostateczne zaprojektowanie uzwojenia stojana, opracowanie dokumentacji technicznej i technologicznej, wykonanie badań prototypu, konfrontację zakładanych i pomierzonych wartości parametrów eksploatacyjnych.

Efektem prac jest prototyp generatora oparty na maszynie elektrycznej trójfazowej, synchronicznej o wzbudzaniu magnetoelektrycznym o parametrach eksploatacyjnych: moc - 2 kW, prędkość obrotowa - 375 obr/min, napięcie przewodowe skuteczne 60 V.

Źródło i zdjęcia: Instytut Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym PW