Dzień Nauki Polskiej - laureaci nagród z PW

Zespół z PW otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej. Jednemu z naszych naukowców wręczono Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską. Laureatów poznaliśmy 19 lutego 2022 r. podczas uroczystego spotkania online z okazji Dnia Nauki Polskiej.

Wyróżnienia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej - opracowanie i uruchomienie na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych PW (MiNI) innowacyjnego programu studiów drugiego stopnia kierunku Data Science otrzymali:

 • dr hab. inż. Marek Gągolewski, prof. uczelni (MiNI);
 • dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. uczelni (MiNI);
 • dr inż. Marcin Luckner (MiNI);
 • dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. uczelni (MiNI);
 • prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski (MiNI);
 • prof. dr hab. Jan Mielniczuk (MiNI);
 • dr hab. inż. Konstanty Junosza-Szaniawski (MiNI);
 • dr Anna Cena (MiNI);
 • dr inż. Anna Wróblewska (MiNI);
 • mgr Magdalena Bogucka (MiNI);
 • prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow (MiNI);
 • prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk (MiNI);
 • prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak (MiNI);
 • dr Piotr Korneta (Wydział Zarządzania);
 • mgr inż. Marcin Borkowski (MiNI);
 • inż. Szymon Maksymiuk (MiNI).

Studia drugiego stopnia na kierunku Inżynieria i Analiza Danych (ang. Data Science) są prowadzone w języku angielskim, co przyczynia się do umiędzynarodowienia oferty dydaktycznej uczelni. Zapewniają zaawansowaną znajomość metod analizy danych, w tym m.in. metod wizualizacji danych, uczenia maszynowego, głębokiego uczenia, przetwarzania języka naturalnego, modelowania sieci złożonych np. sieci społecznościowych, optymalizacji, jak również analizy danych wielkoskalowych (ang. Big Data). W obszarze przetwarzania danych ważnym elementem programu są m.in. przedmioty skoncentrowane na aspektach technologicznych, w tym technologiach chmurowych i dotyczące zagadnień architektonicznych. Budowaniu umiejętności podejmowania teoretycznych i praktycznych wyzwań w gronie interdyscyplinarnych zespołów służą liczne zajęcia o charakterze projektowym, w tym realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami.

Nagrodę Prezesa Rady Ministrów w kategorii wyróżniająca się rozprawa doktorska otrzymał dr inż. Artur Kasprzak z Wydziału Chemicznego za pracę pt. „Materiały funkcjonalne oparte na magnetycznych nanokapsułkach węglowych - synteza i zastosowanie w nanomedycynie, elektrochemii i katalizie heterogenicznej”.

Nagrodę przyznano za opracowanie i opisanie nowej i oryginalnej metody funkcjonalizacji magnetycznych nanokapsułek węglowych o rdzeniu magnetycznym (metoda mechanochemiczna) oraz zastosowanie ich w kilku obszarach badawczych takich jak medycyna, rozpoznanie elektrochemiczne oraz kataliza heteroenna.

Pełna lista wszystkich nagrodzonych jest dostępna na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.