Dziekan Wydziału Zarządzania PW w Wirtualnej Katedrze Etyki i Prawa

31 lipca 2019 r. podpisano porozumienie w sprawie powołania Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa. Wśród jego sygnatariuszy jest Politechnika Warszawska, którą reprezentuje dr hab. inż. Janusz Zawiła - Niedźwiecki, prof uczelni, Dziekan Wydziału Zarządzania.

Podstawowym celem Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa będzie doradzanie i proponowanie rządowi działań wspierających rozwój i stosowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI). Oprócz monitoringu i badań jej zadaniami będzie również: proponowanie zmian prawnych dostosowanych do zmieniającej się rzeczywistości oraz wydawanie wytycznych z zakresu etyki.

Sygnatariuszami porozumienia są: minister cyfryzacji Marek Zagórski, przedstawiciele NASK, Polskiej Akademii Nauk oraz uczelni wyższych: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytetu w Białystoku, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Warszawski i Politechniki Warszawskiej.

- To właśnie sztuczna inteligencja może być motorem napędowym zmian i szansą na podniesienie jakości życia, usług publicznych oraz powstanie dużej liczby wysokopłatnych miejsc pracy - podkreślił podczas spotkania minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Warunkiem dynamicznego rozwoju AI w Polsce jest stworzenie silnego polskiego ekosystemu Sztucznej Inteligencji wraz z ośrodkiem koordynującym jego zarządzanie - dodał.

Wynik badań i analiz Katedry będą powszechnie dostępne. Będą miały formę m.in. wykładów, spotkań eksperckich i konsultacji aktów prawnych. Ich głównym celem będzie kształtowanie warunków dla uczciwej konkurencji i rozwoju gospodarki z zachowaniem zasad zapewniających ochronę godności człowieka i jego bezpieczeństwa.

Źródło i zdjęcie: Ministerstwo Cyfryzacji